Sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişimlere sebebiyet veren salgın hastalıklar, iş ve çalışma hayatında kurumsal yenilikleri de beraberinde getirdi. Bununla birlikte hızla dönüşen ve gelişen teknoloji ise birçok sektörü değişime zorluyor.

Pandeminin ortaya çıkardığı yeni çalışma anlayışında dijital dünya büyük önem kazanmış durumda. Öyle ki bu dönemde kullanımı artan dijital platformlar sinema ve televizyon alışkanlıklarında değişimi beraberinde getirirken, çevrimiçi toplantı ve uzaktan çalışma modelleri zaman ve mekân tasarrufu sağlıyor.

Bu çerçevede kurumsal yapılar da sistemlerini oluşan yeni dünyaya entegre etmek durumunda. Fakat, dijitalleşen yönetim anlayışı ve geleneksel yönetim alışkanlıkları zaman zaman çatışarak yeni riskleri beraberinde getiriyor.

Kurumsal yönetim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Özel Kalemi Selçuk Şenel, dijitalizmin özellikle salgın döneminde daha da ayrı bir boyuta taşındığını ifade ederek, insan ilişkilerinin önemine işaret etti. 

Şenel, "Durumu, olayları, süreci, insanları doğru ve stratejik yönetebilmek her zaman çok kolay olmayabilir" değerlendirmesinde bulunurken, teknoloji ve yönetim anlayışının kendini yenileyen, yenilikleri yakından takip eden bir kurumsal yapı üzerinde inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu süreçte, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kamu ve özel şirketlerde kurumsal inovasyon ve yönetime yönelik eğitim, seminer ve çalışmaların önem kazandığına dikkat çeken Şenel, yenilikçi bakış açıları ve geleneksel yapıların harmanlanarak daha sistemli kurumsal yönetim anlayışlarının oluşturulabileceğini belirtti.

Şenel, dijitalleşmeyle ortaya çıkan yeni yönetim anlayışı ve geleneksel yönetim trendlerinin uygun zemin hazırlandığında herhangi bir çatışma durumuna neden olmayacağının altını çizerken, "Kurumsal yapıların yanında değişen trendlerle birlikte yöneticiler de kendilerini yenilemelidir. Bu açıdan baktığımızda sürdürülebilir ve verimli bir sistem için belirlenen yöneticinin veya bu alanda inisiyatif alan kişinin gelişimi oldukça önemli. İyi bir yönetici, teknolojiyi ve dünyayı takip etmeli, insan ilişkilerini güçlendirmeli, yaptığı işi teorik ve pratikte çok iyi bilmeli ve sürekli kendini geliştirmelidir" dedi.