Dış politika gelişmeleri üzerine yeni bir değerlendirme

05.01.2021 10:00

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde 3 Mayıs 2012 tarihinde kurulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), geçtiğimiz günlerde önemli bir yayına daha imza attı. “2023’e Doğru Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Karşısında Türk Dış Politikası” adlı bir kitap yayınlayan TASAV, Türkiye’nin yüzleştiği sorun alanlarını irdeleyip çözüm önerileri sunarak, Türk dış politikasının önümüzdeki dönemde nasıl şekillendirilmesi gerektiğine dair önemli tespitlerde bulundu.

Türk kamuoyunu bilimsel bilgiler ışığında aydınlatmayı bir sorumluluk addeden TASAV, Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya’nın derlediği, alanında temayüz etmiş bilim insanların makalelerinde oluşan bu eserle önemli bir ihtiyacı karşılıyor. TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu’nun kitaba yazdığı Sunuş yazısında bu eserin ortaya çıkarılmasının ardında yatan düşünceyi şu sözlerle açıklıyor:

“Dünyanın birçok küresel ve bölgesel sorunla boğuştuğu, huzur ve barış arayışında olduğu bir dönemde, Türkiye’nin bu sorunların uzağında kalmasını, bu gelişmelerin Türkiye’yi teğet geçmesini beklemek elbette gerçekçi olmayacaktır. Nitekim 2023’e doğru giderken her geçen gün büyüyen ve iddiası artan Türkiye’nin, sadece çevresindeki gündemle değil dünyanın hemen her köşesinde yaşanan gelişmelerden bir şekilde etkilendiği görülüyor. Yeni Zelanda’daki ırkçı terör saldırısından Arakan’da Müslümanların maruz kaldığı zulme, Libya’da meşru iktidara isyan eden darbeciden Kırım’da yaşanan ilhak girişimine, Avrupa’nın enerji güvenliğinden Filistin’de İsrail’in yasa dışı yerleşim planlarına, Suriye ve Irak’taki bölünmüşlükten küresel göçün yarattığı sosyoekonomik sorunlara, iklim değişikliğinden Afrika’daki açlık ve yoksulluğa kadar birbirinden çok farklı konular Türk dış politikasının gündemini belirleyen unsurlar olabiliyor. Çok farklı konularda ve coğrafyalarda, çok boyutlu ve karmaşık sorunlar karşısında kalan Türkiye’nin, dış politikasını dinamik bir şekilde değerlendirmesi, yeni gelişmeler karşısında hızlı çözümler üretmesi, bölgesinde ve dünyada kalıcı barış ve huzura katkı verebilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hehedeflerinin yakalanabilmesi, bölgesinde lider ülke ve küresel güç olma ülküsünün gerçekleşebilmesi de bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyici değil belirleyici olmasını gerekli kılıyor. Böylesi bir durum karşısında, bölgesel ve küresel sorun alanlarını Türkiye’nin millî menfaatleri, hassasiyetleri ve öncelikleri doğrultusunda irdelemenin Türk münevverleri için kaçınılmaz bir sorumluluk olduğuna inanan TASAV, Türk dış politikasının mevcut ve muhtemel sorunlara nasıl cevap vermesi gerektiği üzerinde yeni düşüncelerin ortaya çıkarılmasını teşvik etmek amacıyla bu eseri ortaya çıkarmıştır.”

Bu düşüncelerle kaleme alınan eser, Türk dış politikasının mevcut durumunu analiz etmekle kalmayıp, “Lider Ülke Türkiye” hedefine doğru atılması gereken adımları ve izlenmesi gereken stratejiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunuyor. Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD’den Çin’e, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan bölgesel küresel gelişmeleri siyasi, sosyal ve ekonomik yansımaları çerçevesinde tahlil eden makaleler, dış siyasi gelişmelerin âdeta fotoğrafını çekerek karar alıcılara da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sadece karar alıcılarının ve akademisyenlerin değil, konuya özel ilgi gösteren herkes için önemli bir başvuru kaynağı olarak da işlev göreceğine inandığımız kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.