Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2023 yılında fitre (fıtır sadakası) miktarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu toplanarak 2023 yılında verilmesi gereken fitre miktarını açıkladı. Fitre nedir diye merak edenler için, İslam dininde, varlıklı kişilerin ramazan ayı içinde yoksullara vermesi dince emredilen miktarı belirli sadakadır.

KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır

2023 FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2023 fitre miktarı belli oldu. Açıklama şu şekilde;

“Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi.”

Buna göre; 2023 yılı fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi.