Gazetevatan.com'dan Yasin Arslan'ın haberine göre; Babası vefat etmiş bekar kız çocukları yetim aylığı alma hakkına sahip. Belirli şartlar dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu kız çocuklarına evlenene kadar 'yetim aylığı' ödenmeye devam ediyor. Evlenen bir kadın boşanması halinde babası üzerinden yeniden maaş alabiliyor. Bu nedenle bekar kız çocuklarının aldığı maaştan faydalanmak isteyen göstermelik boşananlara yapılan denetimler artırıldı. Muvazzalı boşanma ya da kâğıt üzerinde boşanma da denilen hileli boşanmaya pek çok yaptırım söz konusu. Suç olduğu bilinen bu boşanma türü ile ilgili her yıl SGK tarafından yapılan denetimlerde, çok sayıda kişinin maaş almak için hileli boşanma yöntemine başvurduğu tespit edildi. Ortaya çıkarılan sahtekarlık sonrası bu kişilerin hem maaşları kesiliyor hem de ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor.

SGK sadece para için boşananları; ihbar yoluyla veya şüpheli gördüğü durumları araştırarak ortaya çıkarıyor. Son 5 yılda ise 30 bin kişinin ölüm ve yetim aylıkları incelemeye alındı.

Hileli boşanmaya ilişkin gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan Avukat Selen Karataş, konuyla ilgili Yargıtay’ın pek çok farklı kararı olduğunu dile getirerek, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34. maddesinde, ölen sigortalının kızına yetim aylığı bağlanabilmesi için; hiç evlenmemiş, evli olmakla beraber sonradan boşanmış ya da dul kalmış olmasını şart olarak belirlemiştir. Bu şartları taşıyanlar SGK’dan yetim aylığı alıyor” dedi.

"DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN DAVA AÇILIYOR"

Hakkın kötüye kullanımının 5510 sayılı kanunun 56. Maddesince düzenlediğini söyleyen Karataş, “Bu maddeye göre; ölen sigortalının kızının yetim aylığı alabilmesi için boşanması ve boşandığı eşiyle fiili birliktelik yaşaması durumunun tespiti halinde; yetim aylığının kesileceğini, ödenmiş olan tutarların faiziyle geri talep edileceğini hüküm altına alınıyor. Yetim aylığı alabilmek için hileli boşanma durumunda yetim aylığının kesilmesi, ödenmiş tutarların faiziyle geri talep edilmesi yaptırımları dışında cezai boyutu bulunuyor ve dolandırıcılık iddiasıyla ceza davası açılıyor” ifadelerini kullandı.

Kanunda boşanma sonrası fiili birliktelik kavramının tanımı, kapsamı ve sınırı çizilmediğine dikkati çeken Karataş, bu sebepten dolayı geniş yorumlanabilecek nitelikte olan ‘fiili birliktelik’ kavramının ispat edilmesinin yargı kararları doğrultusunda şekillendiğini hatırlattı.

Karataş, Yargıtay bir kararında, eşlerin çocuklar için bir araya gelmelerini fiili birliktelik olarak değerlendirmediğini ve bu neden oluşabilecek karışıklıkların önüne geçtiğini belirtti.

Maaş alabilmek için hileli boşanmış ve fiili birliktelik yaşadığı tespit edilen kişiler hakkında SGK’nın dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunun altını çizen Karataş, “’Her hileli davranış dolandırıcılık suçunu oluşturur mu?’ sorusunun cevabı için emsal kararlara baktığımızda; hileli boşanma ve fiili birliktelik yaşandığının tespiti halinde dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı yönünde bir kanaat de mevcut” dedi.