DSİ işçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlana ilana göre, Devlet Su İşleri (DSİ) 2 bin 5 işçi alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, DSİ işçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtını merak ediliyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinde yapacak. Haberimizin içerisinden İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ekonomi
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
DSİ işçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları neler?

DSİ işçi alımı başvuru şartları gündemde yer alan konulardan oluyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Devlet Su İşleri (DSİ) 2 bin 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, DSİ işçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? gibi sorular gündemde geldi. Haberimizin içerisinden DSİ işçi alımını dair detaylara ulaşabilirsiniz.

DSİ İŞÇİ ALIM BAŞVURU YAPMA

DSİ İŞÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda yapılan açıklama şu şekilde, "Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir."

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Yorumlar