ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
30.12.2022 TARİHLİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

  


Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 30.12.2022-13.01.2023

BAŞVURU EVRAKLARI:
1) 
Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)
2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) Profesör ve Doçent kadroları için Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste halinde düzenlenecektir.
3) Diplomaların (mezun belgelerinin) E-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Profesör ve Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı ya da noter onaylı fotokopileri. (Üniversitemiz personeli yabancı dil Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - devletten alınan adli sicil kaydı.
6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek.

USB İçerikleri;
Dilekçenin (Başvuru Formu) imzalanıp taratılmış hali.
Özgeçmiş
Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği
Diplomaların veya Mezun Belgelerinin Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)
Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
Bilimsel Çalışmalar
İlan Metni

 NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir

 

SIRA
NO
İLANA ÇIKILAN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
1 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Finans ve Çevre Ekonomisi alanlarında uluslararası yayın yapmış olmak.
2 Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış, Gıda Mikrobiyolojisi, Küf ve Mikotoksinleri ile Bitkisel Kaynaklı Doğal Antimikrobiyaller alanlarında çalışmış olmak.
3 Çilimli Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Veterinerlik Fakültesi mezunu, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış ve Süt Sığırlarında Glikoz Perktüsörü alanında çalışmış olmak.
4 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Elektronik Ve Otomasyon Mekatronik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Kriptoloji, DNA Kriptolojisi, DNA Hesaplama ve Steganografi alanında çalışmış olmak.
5 Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri Endüstriyel Kalıpçılık Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Kompozit Malzemelerin 3 Boyutlu Yazdırılması alanında çalışmış olmak.
6 Düzce Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Basınç Ülserlerinin Önlenmesi alanında çalışmış olmak.
7 Düzce Meslek Yüksekokulu Elektronik Ve Otomasyon Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış ve Isıl Sistemler ve Kontrolü alanında çalışmış olmak.
8 Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım İç Mekan Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İç Mekan Tasarımı alanında doktora yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Felsefe Eğitimi, Eğitim Tarihi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında çalışmış olmak.
10 Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Fen Bilimleri Öğretiminde Teknoloji Tasarımı ve Öğrenme Stratejileri alanlarında çalışmış olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prehistorya Doçent 1 1 Pleistosen Arkeolojisi, Yontma Taş Alet Teknolojisi ve Kemik Alet Teknolojisi alanlarında çalışmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Deneysel Diyabet ve Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Aritmileri alanında çalışmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri Ve Kültürleri Çerkez Dili Ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Yüksek lisansını ve doktorasını Çerkez (Adıge) Dili ve Edebiyatı alanında yapmış, Rus Dilinde ve Adıge Edebiyatı alanında çalışmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Doktorasını Kimya alanında yapmış , Organometalik Bileşikler ve Grafen Malzemeler üzerine hesaplamalı ve deneysel çalışmaları olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İngiltere'nin Afganistan Politikası ve Osmanlı-İngiliz Münasebetleri alanında çalışmış olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Runik Metinlerde Cümle Yapıları üzerine çalışmış olmak.
17 Gölyaka Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış, Çok Değişkenli Polinomlar ve Özel Fonksiyonlar alanlarında çalışmış olmak.
18 Gölyaka Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Matematik alanında doktora yapmış ve Asimetrik Topoloji, Ditopolojik Doku Uzayları ve İkili Topolojik Uzaylar alanında çalışmış olmak.
19 Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Mütercim Tercümanlık Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Sinoloji alanında doktora yapmış ve Çince Okuduğunu Anlama Becerisi alanında çalışmış olmak.
20 İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak, Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Yazı Öncesi Toplumlarda
Dini Düşünce ve Modern Dönemde Dini Kavramların Tarihi alanında çalışmış olmak.
21 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doçent 2 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak ve İslam Felsefesi alanında Doçent unvanı almış olmak.
22 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak, Arap Dili ve Belgatı alanında doktora yapmış ve Arapçadan 80 veya üzeri yabancı dil puanı almış olmak.
23 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Doçent 2 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu , Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. İslam Hukukunda Nikâh ve Talakın Tescili, Sütkardeşliği, Mahremiyet, Mehir, İddet Nafakası, Günümüz Nikâh Problemleri alanında çalışmış olmak.
24 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Doçent 1 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu, Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. Selçuklu İslam Hukuku ve Osmanlı Ceza Hukuku alanında çalışmış olmak.
25 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu, Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Ahmet Mahir Efendi ve Mehmet Akif’in Tefsirciliği alanında çalışmış olmak.
26 İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler alanında çalışmış olmak.
27 İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Profesör 1 1 Doçent unvanını Sağlık Yönetimi alanında almış, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi alanlarında çalışmış olmak.
28 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri Polimer Teknolojisi Profesör 1 1 Yeşil Sentetik Metodoloji, Zeolit Kimyası, Organik Hidroperoksitler ve Doğal Kozmetik Ürünler alanında çalışmış olmak.
29 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 2 1 Bulanık Mantık ve Çok Kriterli Karar Verme alanında çalışmış olmak.
30 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış ve Yapay Öğrenme ve Görüntü İşleme alanında çalışmış olmak.
31 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyoenformatik Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoenformatik alanında almış ve Yeni Nesil Dizileme Verisi Analizi alanında çalışmış olmak.
32 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Anaerobik Yüksek Hızlı Reaktörlerle ve Mikroalglerle Atık Su Arıtımı alanında çalışmış olmak.
33 Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Orman Ağaçları Üzerinde İklim Değişikliği, Kuraklık Stresi ve Ağır Metal Kirliliğinin etkileri alanında çalışmış olmak.
34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış , Geriatri Hemşireliği, Uyku ve Aküpresür alanlarında çalışmış olmak.
35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Ve Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Doçent 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip, Yaşlı Bakımı, Kurumsal Bakım, Demans ve Alzheimerlı Hastanın Bakımı alanlarında çalışmış olmak.
36 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Temel Sanat Bilimleri Doçent 1 1 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında Doçentliğini almış ve Çağdaş Türk Sanatı, Modern Sanat, Sanat ve Siyaset ile Çağdaş Sanat Sorunları alanlarında çalışmış olmak.
37 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Deneysel Safra Yolları Atrezisi alanında çalışmış olmak.
38 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Pseudoeksfolyatif Glokom ve Homosistein Seviyeleri alanında çalışmaları olmak.
39 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji Doçent 1 1 Epidural Fibrozis alanında çalışmış olmak.
40 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
41 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Hepatit B Reaktivasyonu ve Zoonotik Enfeksiyon alanında çalışmış olmak.
42 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Gastroentroloji alanında Yandal Uzmanı ve Biyopsi Kanıtlı Yağlı Karaciğer Hastalığı alanında çalışmış olmak.
43 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1 Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak.
44 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyodiagnostik Profesör 1 1 Toraks ve Kas-İskelet Alanında tecrübeli ve bu alanlarda Yeni Sonografik Tetkikleri uygulama deneyimine sahip olmak.
45 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Çocukların Duygu Durumlarıyla ilgili çalışmış ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yapabilme yeterliliğine sahip olmak.
46 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Doçent 1 1 Grup Ardışık Deneme Tasarımları, Kanser Klinik Denemeleri ve Maliyet-Etkinlik Analizi alanlarında çalışmış olmak.
47 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Koroner Arter Hastalıkları, Diyabet Gibi Metabolik Hastalıklar ve Biyokimya alanında Yapay Zeka çalışmaları olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.