Ekonomide yeni adımlar! Her bebeğe banka hesabı açılacak

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Yeni programda tasarrufların artması, tüketici ve üretici için ucuz finansman imkânlarının sağlanması, tarım ve hayvancılıkta arzın teşviklerle yükseltilmesi ve istihdamın ivmelenmesi için çok farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. En dikkat çeken uygulamasa ise her doğan çocuğa bir banka veya katılım hesabı açılacak olması.

Ekonomide yeni adımlar! Her bebeğe banka hesabı açılacak
02.10.2019 23:20

Yeni dönemde finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak çalışmalar yapılacak. Her doğan çocuğa bir banka veya katılım hesabı açılacak. Böylece tasarruf erken yaşta teşvik edilecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarına “Dövizli BES” uygulaması getirilecek. Dolarizasyonun azaltılması amacıyla, dövize alternatif Türk lirası bazlı finansal ürünler yaygınlaştırılacak. Reel sektörün teminat bulmakta zorlandığı alanlarda, Reasürans Havuzu devreye girecek, uygun fiyatla sigortaya erişim sağlanacak. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulacak.

Yarıda kalmış inşaatlara KGF
İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanarak, durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak. Öte yandan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Kalkınma ajansları vasıtasıyla bölgesel ölçekte üretim, istihdam, teknolojik yetkinlikler ve ihtiyaçlar belirlenecek. Bu veriler ışığında destek programları geliştirilecek, kümelenmeler desteklenecek.

Gıda fiyatları ve arzına takip
Gıda enflasyonunu düşürmek için tedbirler hayata geçirilecek. Sulama yatırımları yapılacak, sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek. Hal Kanunu’yla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek. Perakende Kanunu’yla gıda tedarikçilerini korumaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu, ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alacak. Et arzını ve fiyat istikrarını sağlamak, ithalatı azaltmak için üretim ve verimlilik artırılacak.

Her sene işe bir milyon kişi yerleşecek
Yeni Ekonomi Programı kapsamında  istihdamın, yılda ortalama bir milyon 80 bin artması ve işsizlik oranlarının 2022’de 9,8 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Başta genç işsizliğin azaltılması için ‘İşe İlk Adım’ ve ‘Kariyer Merkezleri’nin etkinliği artırılacak. İŞKUR’un meslek kursları, sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilecek. Ayrıca geleceğin mesleği olan bilişim sektörüne yeni teşvikler verilecek. Esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği yaygınlaşacak. Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri geliştirilecek. Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları devreye alınacak. Girişimcilik programlarıyla, orta vadede yapısal işsizlikle mücadele edilecek.

Ev alacaklara havuz sistemi
Yeni Ekonomi Programı, ev alma hayali kuran vatandaşlara da ciddi imkânlar sunacak. Bu kapsamda Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak “Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi” kurulacak. Bu sandık hayata geçince, vatandaşların sisteme aktardıkları tasarruflar önce bir havuzda toplanacak. Devlet de buraya katkı sunacak. Sistem içindeki vatandaşlar, belli bir sürede birikimlerini burada büyütecek. Ardından istediği tutarda kredi ile bu birikimi birleştirerek, evini alabilecek. Kullanacağı kredinin faizi, piyasa şartlarının altında olacak. Çünkü bu krediyi, sisteme sonradan girenler finanse edecek. Avrupa’daki örneklerde yüzde 40 peşinat biriktiren, gerisini kredi kullanarak konut sahibi olabiliyor.

(Türkiye)

Yorumlar