ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.
 

ilan şu şekilde;

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.
 

Unvan Başvuru
Kodu
Pozisyon
Adedi
Öğrenim
Durumu
Cinsiyet Aranılan nitelikler
Canlı
Model
CM01 2 (İki) Lisans Kadın 1- Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecektir.
3- Vücut bütünlüğüne sahip olmak.
4- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak. (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir.)
Canlı Model CM02 2 (İki) Lisans ErkekBAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A-GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)
10- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
Yukarıda belirtilen genel şartlar ve aranılan niteliklere ilave olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi gereğince hizmet gereği olarak müracaat sahiplerinin aşağıda belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.
1- İlanın müracaat bitimi tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 36 yaşından gün almamış olmak.

C-ÇALIŞMA ŞARTLARI:
1- İstihdam edilecek canlı model 2023 yılı için eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 
2- Çalışma süresi; Eğitim ve öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 saati geçmemek kaydıyla 2023 yılı ile sınırlı olacaktır.
3- İstihdam edilecek canlı modelin mali ve sosyal haklara ilişkin işlemleri Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

D-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel ve Kadro Şube Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ
Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari İşler ve Kadro Şube Müdürlüğü

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://www.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar için sınav yeri ve zamanı Üniversitemiz web sayfasından ayrıca duyurulacak olup, müracaat sahiplerinin duyuruları takip etmeleri rica olunur.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı)
2- Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (Barkotlu e-Devlet çıktısı)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş Fotoğraf 2 Adet
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden güncel tarihli barkodlu e-Devlet çıktısı)
6- İş Talep Formu 1 Adet (Müracaat sırasında başvuru yapılan biriminden alınacaktır.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.