Evde bakım aylığı (ücreti) nedir ?

02.08.2019 10:00

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış muhtaç engellilerinin veya hastalarının bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım aylığı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını üstlenen kişilere verilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1-) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2-) Bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımı, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3- ) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.

Evde bakım aylığı 31.12.2019 Tarihine kadar 1.305 TL dir.

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

– Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi,

-  Engelli ile aynı evde yaşayan iş yeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

– 1 tane fotoğraf,

– Engelli Sağlık Kurulu raporu,

– Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu – İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

Boşanma halinde boşanma kararı,

– Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı gerekmektedir.