Raporda, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite ile sağlam ve dirençli olduğu vurgulanarak sektördeki son stresin, Fed'in riskleri değerlendirme ve bunlara yanıt vermede dikkatli olması gerektiğini gösterdiği aktarıldı.

Ülkedeki üç bankanın son dönemdeki iflaslarının, fon kaynaklarının dağılımı ile faiz oranı risklerinin kötü yönetilmesini de ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, faiz oranları yükseldikçe yatırım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin önemli ölçüde düştüğü anımsatıldı.

Raporda, mevduat maliyetlerinin de düşük seviyelerden yüksek seviyelere çıktığı ve firmaların fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaya yöneldiğine değinilerek, bazı kredi segmentleri için temerrüt oranlarının son yıllardaki düşük seviyelerden yukarıya çıktığı kaydedildi.

Bankaların, aktif kalitesindeki bozulma beklentisiyle kredi zararları karşılıklarını artırdığı belirtilen raporda, bu kapsamda denetim otoritelerinin bankaların kredi, likidite ve faiz oranı riski hazırlıklarını değerlendirme çabalarını iki katına çıkardığı vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin geçen yıl boyunca bankalar için daha zorlu bir ekonomik ortamın artma olasılığına hazırlanmaya başladığı ifade edilerek, denetim otoritelerinin firmaların likiditeyle ilgili riskleri yönetme becerilerini değerlendirmeye odaklandığı bildirildi.

FAİZ RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN EK İNCELEMELER YAPILDI

Denetim otoritelerinin ayrıca faiz oranı risklerini ve firmaların fonlama seçenekleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için ek inceleme çalışmaları üstlendiğine dikkati çekilen raporda, yatırım menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerindeki düşüşlerin, bazı bankalarda likidite ve sermaye üzerinde baskılara yol açarak, acil durum finansman planlarında güncelleme yapılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin, özellikle bölgesel ve topluluk bankalarının ticari gayrimenkul kredilerine odaklanarak, bankaların kredi riskine maruz kalma durumlarını değerlendirme çabalarını artırdığına işaret edildi.

Bankacılık sektörünün mali durumuna genel bir bakış sunulan raporda, Fed'in son düzenleyici politika çalışmaları ile mevcut denetim programları ve öncelikleri hakkında da bilgi verildi.