Çalışanlara enerji yardımında detaylar belli oldu. Buna göre, doğal gaz ve elektrikte enerji yardımı, nakden verilebileceği gibi elektrik, gaz şirketine doğrudan ödenebilecek, kartlı sistemlerde çalışanının kartına yüklenebilecek. İşçinin su faturasının işveren tarafından ödenmesi halinde vergi ve primden istisna sağlanmayacak. İşverenlerin kömür, odun gibi ayni yardımları bu düzenlemeye girmeyecek ancak başka bir madde uyarınca prime esas kazançtan muaf tutulacak.