Türkiye’nin en önemli savunma sanayii üretim alanlarından biri hiç şüphesiz deniz platformları. Bu alanda uzun yıllar kritik tecrübeler edinmiş olan Ankara, Milli Gemi (MİL-GEM) ve Milli Denizaltı (MİL-DEN) projeleri ile bu kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıdı. Bu durum, özellikle son 10 yılda hem kendi ihtiyaçları hem de diğer ülkelere ihraç etmek için farklı sınıfta deniz araçları üretebilmeyi başarmış bir Türkiye’nin de önünü açtı.