Bir üniversiteye başvurmayı düşünen öğrencilerin hayatlarında vermeleri gereken en önemli kararlardan biri eğitim alacakları bölümü seçmektir. Zira bir yandan edebiyat, arkeoloji, güzel sanatlar, grafik ve moda tasarımı gibi sevdiğiniz bir bölümde okuyarak öğreniminiz boyunca keyifli zamanlar geçirebileceğiniz gibi diğer yandan da mezun olduktan sonra iş arama telaşıyla kendinizi bir kâbusun içinde bulabilirsiniz.

Aynı zamanda çok rahat bir şekilde iş bulabileceğiniz garantili kariyer sunan tıp, mühendislik, hukuk, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, aktüerya bilimleri, lojistik yönetimi gibi iş imkânı olan üniversite bölümleri ya da en çok para kazandıran meslekleri seçerek, eğitim yaşamınız süresince kafanızı ders kitaplarından kaldıramayabilirsiniz. Ancak bunun gibi iş imkânı olan bölümler, size dünya çapında kariyer yapmak ve yüksek maaş kazanmak için harika fırsatlar sunabilir.

Kemerlerinizi bağlayın, biraz sarsılabilirsiniz. “Bireyin çok yönlü eğitimini öngören ve bu yolla tüm toplumun daha sağlıklı ve huzurlu bir yapıya kavuşturan; okulla yaşamı birleştirmeyi amaçlayan” Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ailesinin Dekanı Sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e  “5 soru 5 cevap’la” sözü bırakıyorum.

Alparslan Tekbas1

Sayın hocam, öncelikle bize Fakültenizi ve bölümlerini kısaca tanıtır mısınız?

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 26 Ağustos 2014 tarihinde kuruldu ve 2015 yılında bölümlerinin akademik yapılanması tamamlandı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans Programına ilk defa öğrenci alındı. Daha sonra Lojistik Yönetimi Bölümü ve son olarak da Dijital Oyun Tasarımı Bölümü kuruldu. Bu bölümlerin yapılandırılmasına ve lisans programlarına öğrenci alımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlara ilave olarak. Özellikle Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde çok ciddi taşınmaz mülkiyeti, değerleme, vergileme, kentsel gelişme, konut ve yerleşim sorunları mevcuttur. Bu alanlardaki bilgi birikimimiz ile başta komşu ve akraba ülkeler olmak üzere birçok ülke ile işbirliği yapma, ortak program ve proje uygulama arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim.

Alparslan Tekbas2

Sayın Tanrıvermiş, bölümünüzün gelecekteki hedefleri arasında kariyer günleri etkinliklerinin yeri nedir?

Fakültemizin temel özelliklerinden biri, teorik bilgiler yanında gerçek yaşamda gözlenen sorunlara odaklanma ve kapsamlı beceri gelişimi ile birleştirilen araştırma ve uygulama odaklı dersler ve proje çalışmalarının birlikte yürütülmesidir. Fakültemiz Bölümlerinin hedefleri arasında; öğrencilerimizin uygulama becerilerinin artırılması, başka üniversitelerle değişim ve yurtdışında belirli dönemlerde ders alma, araştırma ve staj yapma olanaklarını içeren değişim programlarından yararlanması yer almaktadır.

Öncelikle kariyer günleri etkinlikleri, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikle birleştirme imkânı sağlamaktadır. Sektör profesyonelleriyle tanışma, onların deneyimlerinden faydalanma ve güncel sektör trendleri, gereksinimleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler aldıkları eğitimi iş dünyasında nasıl kullanacaklarını öğrenmekte ve mezuniyet sonrasında karşılaşacakları iş ortamına daha iyi hazırlanmaktadırlar.

Alparslan Tekbas3

Sayın dekan hocam,  kariyer günleri sırasında sağlanan staj ve iş imkânlarının öğrencilerin kariyer planlarına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu imkânları artırmak için hangi adımları atıyorsunuz?

Kariyer günleri sırasında sağlanan staj ve iş imkânları, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini hızlandırmada kritik bir rol oynamaktadır. Öncelikle, staj ve iş imkânları öğrencilerimize teorik bilgilerini pratikte uygulama şansı vermektedir.

Alparslan Tekbas-5

Kariyer günleri etkinliklerinde firmalarla doğrudan iletişim kurmalarını teşvik ediyor ve başvuru süreçleri hakkında rehberlik sağlıyoruz. Mezunlarımızla düzenli olarak iletişimde kalarak, onların kariyer gelişimlerini takip ediyor ve mevcut öğrencilerimize mentorluk yapmalarını teşvik ediyoruz. Bu sayede, mezunlarımızın tecrübelerinden faydalanarak yeni mezunlarımıza yol gösterebiliyoruz.

Bu yazı “iş bulma garantisi ile mezuniyet!” başlığı altında devam edecek…