Proje Teknik Elemanı Alınacak Proje Teknik Elemanı Alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ilan şu şekilde;

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.
8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir. 
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir.
Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır.
Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi
altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır.
Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek : Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır. şartlarını sağlamalıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 14.12.2022
Bitiş Tarihi : 28.12.2022

 

SIRA NO UNVAN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/ BAĞLI BİRİM BİLİM DALI DERECE ADET BAŞVURU ŞARTLARI
1 PROFESÖR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 1 1 Doçentliğini çocuk diş hekimliği alanında almış olmak, çocuk diş hekimliğinde dental travmanın ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
2 PROFESÖR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ORTODONTİ 1 1 Doçentliğini ortodonti alanında almış olmak, ortodontik bozuklukların sella tursika morfolojisi ile ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
3 PROFESÖR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 1 Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, argon plazma konusunda çalışmaları olmak.
4 PROFESÖR ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMAKOLOJİ 1 1 Doktorasını farmakoloji (eczacılık) alanında yapmış olmak, doçentliğini farmakoloji alanında almış olmak,  kanser, hücre ölümü ve senesens konularında çalışmaları olmak.
5 PROFESÖR ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
TEKNOLOJİSİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1 1 Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, biyofarmasötik, farmakokinetik ve biyofarmasötik
sınıflandırma sistemi konularında çalışmaları olmak.
6 PROFESÖR ECZACILIK
FAKÜLTESİ
TEMEL ECZACILIK
BİLİMLERİ
ECZACILIK TEMEL
BİLİMLERİ
1 1 Doçentliğini veterinerlik ve doğum jinekolojisi alanında almış
olmak, biyomedikal ekipman teknolojileri ve doku
vitrifikasyonu konularında çalışmaları olmak.
7 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 1 1 Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, beta-glikozidaz enzimi konusunda çalışmaları olmak, kemometri eğitim
sertifikasına, GC-MS ve  ICP-OES kullanım  yetkinliğine sahip
olmak.
8 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ZOOLOJİ 1 1 Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, güncel, arkeolojik
ve jeolojik formasyonlarda malakofauna konusunda
çalışmaları olmak.
9 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI
MATEMATİK
1 1 Doçentliğini matematik alanında almış olmak, Darcy Brinkman denklemleri konusunda çalışmaları olmak.
10 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI
MATEMATİK
1 1 Doçentliğini matematik alanında almış, stokastik kontrol problemleri alanında çalışmaları olmak.
11 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 1 Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış olmak, dijital bağımlılıkla ilgili çalışmaları olmak.
12 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini güzel sanatlar eğitimi (müzik eğitimi) alanında almış olmak, çalgı eğitiminde öğrenme yöntemleri ve yapay zeka uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
13 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini tasarım alanında almış olmak, sürdürülebilir grafik tasarım konusunda çalışmaları olmak.
14 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini fen bilgisi eğitimi alanında almış olmak, pedagojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi konularında çalışmaları olmak.
15 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini kimya eğitimi alanında almış olmak, üst duyuş ve üst biliş konularında çalışmaları olmak.
16 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında almış
olmak, matematik eğitiminde kavramsal ve işlevsel öğrenme, matematiksel modelleme ve öğretmen eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
17 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini özel eğitim (görme engelliler eğitimi) alanında almış olmak, görme yetersizliği olan öğrencilerde yardımcı teknoloji ve görme becerileri konularında çalışmaları olmak.
18 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ COĞRAFYA EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, coğrafi bilgi sistemlerinin coğrafya eğitiminde
kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak.
19 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi alanında almış olmak, sosyal bilgilerde kavram öğretimi, destanlar ve sosyal bilgiler öğretimi konularında çalışmaları olmak.
20 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI EĞİTİMİ
1 1 Doçentliğini Türk halk edebiyatı alanında almış olmak, âşık edebiyatı, tasavvuf ve halk bilimi konularında çalışmaları olmak.
21 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini yabancı dil eğitimi (İngilizce) alanında almış olmak, İngiliz dili eğitimi alanında dinamik değerlendirme yaklaşımı kullanılarak konuşma becerilerinin ölçülmesi
konusunda çalışmaları olmak.
22 PROFESÖR MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, mimarlık
eğitiminde biyo-bilgi kullanımı, mimarlıkta sayısal tasarım ve üretim paradigması, mimarlık-matematik ilişkisi, enerji etkin yapı tasarımı konularında çalışmaları olmak.
23 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak,
etandan hidrojen üretimi, CO2 ve boyar madde adsorpsiyonu konularında çalışmaları olmak.
24 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Kimya mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, çevre dostu yakıtlardan dimetil eter üretimi konusunda çalışmaları olmak.
25 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak, doğrudan seramik malzemelerin lazer toz yataklı eklemeli imalatı alanında çalışmaları olmak.
26 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak,
termik santrallerin yeniden güçlendirilmesi ve havalandırma ile enfeksiyon kontolü alanında çalışmaları olmak.
27 PROFESÖR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Doçentliğini fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında almış olmak, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
28 PROFESÖR SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 1 Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, nanopartikül ve pestisit toksisitesi üzerine çalışmaları olmak.
29 DOÇENT SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olmak, fizik fitness kavramlar ve uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.
30 PROFESÖR TEKNİK BİLİMLER
MESLEK
YÜKSEKOKULU
KİMYA VE
KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
KİMYA TEKNOLOJİSİ 1 1 Doçentliğini kimya alanında almış olmak, pervaporasyon, aşı kopolimer sentezi ve kontrollü ilaç salımı konularında
çalışmaları olmak.
31 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK -
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK -
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, mikroşebeke tasarım ve optimizasyonu, güneş
panelleri, güneş-rüzgar hibrit sistemlerin şebeke bağlantıları konularında çalışmaları olmak.
32 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK -
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK -
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, şebeke etkileşimli eviriciler, çok seviyeli eviriciler ve rezonans çeviriciler konusunda çalışmaları olmak.
33 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini makine teknolojileri eğitimi alanında almış olmak, beta titanyum alaşımları, ultrasonik atomizasyon,
yüzey bütünlüğü ve kalıntı gerilmeler konularında çalışmaları
olmak.
34 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini metal teknolojileri eğitimi alnında almış olmak, toz metalürjisi ve gaz atomizasyonu metodu konularında
çalışmaları olmak.
35 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 Doçentliğini anesteziyoloji ve reanimasyon alanında almış olmak, deneysel iskemi/reperfüzyon alanında çalışmaları olmak, TEE (Transözofageal Ekokardiyografi) sertifikasına sahip olmak.
36 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM
1 1 Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak, hayvan modelinde ince endometrium, in vitro fertilizasyonda endometriozis ve kronik endometrit
konularında çalışmaları olmak, tıp fakültesinde en az 5 (beş) yıl alanı ile ilgili Türkçe ve İngilizce ders vermiş olmak.
37 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
ÇOCUK NEFROLOJİ 1 1 Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları (çocuk nefrolojisi) alanında almış olmak, renal replasman tedavileri ve serum osmolalitesi konularında çalışmaları olmak.
38 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 1 Doçentliğini kardiyoloji alanında almış olmak, koroner arter hastalığı ile kalp kapak hastalıkları alanlarında çalışmaları
olmak, tıp fakültesinde İngilizce tıp programı öğrencilerine en az 4 (dört) yıl alanı ile ilgili ders vermiş olmak.
39 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOFİZİK 1 1 Doçentliğini biyofizik alanında almış olmak, elektromanyetik alanların intraüterin etkileri üzerine çalışmaları olmak.
40 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOFİZİK 1 1 Doktorasını biyofizik alanında yapmış olmak, radyofrekans alanların anne karnında ve sonrasındaki glutatyon
metabolizması ve pentoz fosfat yolağı enzimleri konusunda çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde en az 4 (dört) yıl Türkçe
ve İngilizce biyofizik lisans dersi vermiş olmak.
41 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ BİYOLOJİ 1 1 Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olmak, deneysel Alzheimer modelleri ve kanser moleküler biyolojisi
konularında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde tıbbi biyoloji alanında en az 3 (üç) yıl İngilizce lisans dersi vermiş olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...