ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde (https://www.gantep.edu.tr/mevzuat/icerik.php?ID=499 ulaşılabilir.) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtien kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuralrı geçersiz sayılacaktır.
İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

**Profesör Adayları başvurularını, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
**Doktor Öğretim Üyesi Adayları başvurularını, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya vekâletname verilmiş vekil aracılığı ile yapmalıdır.
 

NO UNVAN DER FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/ MYO/ YO BÖLÜM ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI AÇIKLAMA
1 PROFESÖR 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Gelişen piyasa ekonomileri ve Gelişmiş ülke ekonomileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 PROFESÖR 1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doçentlik ünvanını ilgili alanda almış olmak.
3 PROFESÖR 1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI Doçentlik ünvanını ilgili alanda almış olmak.
4 PROFESÖR 1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI Doçentlik ünvanını ilgili alanda almış olmak.
5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.
6 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Yüksek lisans ve Doktorasını Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği alanından almış olmak. Simülatör konularında çalışmaları olmak.
7 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ ANABİLİM DALI Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitiminde yapmış olmak. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.