Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in, 8. maddesinin 7, geçici 1 madde hükümleri uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

•          Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır.)
•          Nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 (altı) adet fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 1 (bir) adet fotoğraf)
•          YÖKSİS formatında özgeçmiş ve eserler listesi
•        Lisans ve Lisansüstü diplomaları ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri *(onaylı kopyası) ya da (e-Devlet kabul edilir)
•          Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi * (onaylı kopyası),
•          Yabancı dil belgesi (e-Devlet kabul edilir)
•          AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),
•          “Başvuruda İstenilen Belgeler”den oluşan 1 (bir) takım basılı dosya ile 1 (bir) adet USB Bellek/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.
 
Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların; “Başvuruda İstenilen Belgeler”den oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takım basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz “Personel Dairesi Başkanlığı”na şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) [email protected] adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.
Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; “Başvuruda İstenilen Belgeler”den oluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimsel eserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takım basılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drıve) ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde; AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. [İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 - (0262) 605 29 97]

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1)         Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2)         (*) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.
3)         İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Haber Merkezi