Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi Sınav Duyurusu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi Sınav Duyurusu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. 

İlan şu şekilde;

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23. ve 24/e maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İlan No Bölüm ABD Unvan Adedi İlan Şartı
20221201 Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 -Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
-Kimya Mühendisliği’nde Doçentlik unvanına sahip olmak.
-Çevresel ve sürdürülebilir süreçler konusunda uluslararası çalışmaları bulunmak. (*)
20221202 Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 -Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
-Kataliz alanında uluslararası çalışmaları bulunmak. (*)
20221203 Biyomühendislik Biyoelektronik Dr. Öğr. Üyesi 1 -Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans derecesine sahip olmak,
-Doktora sonrası Biyomühendislik veya Biyomedikal Mühendislik alanlarında çalışmaları olmak. (*)
20221204 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Dr. Öğr. Üyesi 1 - Fen Bilimleri/Mühendislik (Matematik / Bilgisayar / Elektronik ABD) alanlarının birinde Doktora derecesine sahip olmak
- İletişim ağları ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Kriptografi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. (*)
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İlan No Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adedi İlan Şartı
20221205 Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 -Uçak Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Uçak veya Uzay Mühendisliği konularında doktora çalışması yapmış olmak. (*)
20221206 Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 -Uçak veya Malzeme Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.
-Havacılık İtki Sistemleri Malzemeleri konusunda doktora sonrası proje çalışmalarına katılmış olmak. (*)

 


(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in, 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz ana web sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır.)
 T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 3 (üç) adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 1 (bir) adet fotoğraf) 
 YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi
 Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası** ya da e-Devlet kabul edilir)
 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**
 Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet kabul edilir)
 AYDEK Başvuru Sonucu ***
 Yukarıda yer alan belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan 1 adet USB Bellek veya CD/DVD (Kitap bölümleri, makale, tez, kitap, eserlerin tam metni, eserlere yapılan atıflar vb. tüm akademik çalışmalar)
Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.
* Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Başvuruda istenilen belgeler (1 nüsha halinde) basılı olacaktır. Dijital ortamda hazırlanan USB bellek veya CD/DVD’nin içindeki akademik çalışmalar ise basılı olmayacaktır.
 Doçent ve Profesör adayları Personel Dairesi Başkanlığı’na; Doktor Öğretim Üyesi adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerine başvuru yapacaktır.
 Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek veya CD/DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) [email protected] adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.
 Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drıve) ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.

(***) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/Oturum Ac?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde, AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir.

İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 – ( 0262) 605 29 97

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER
1)
 Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2) (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Ayrıntılı bigi için tıklayınız.