Gerçek ücretin eksik bildirimi

13.09.2019 10:00

Kayıt dışı çalışma ile mücadele devam ederken, karşımıza bir de kayıt içinde kayıt dışılık çıkıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret ile çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Kayıt içinde kayıt dışılık nedir ? Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) asgari ücret üzerinden  bildirilen maaşın kalan kısmının elden ödenmesidir.

Asgari ücretli gösterilenlerin arasında doktor, avukat, eczacı, yılda milyon dolarlar kazanan futbolcular  da var. Bunun yanı sıra fabrikada çalışan işçi de var. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim kaçırırken, çalışanının da geleceğini yakıyor. Yani iki kere 'hırsızlık' yapıyor. Hileli maaşa ilişkin yargı kararları da var. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin bir kararında, kıdemli işçiye asgari ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilerek, işçinin tazminatının gerçek maaşından hesaplanması kararı mevcut.


Bu şekilde çalışmaya zorlanan işçilerin kayıplarından ise: Ücret düşük gösterildiği için emekli maaşı da düşük olacak. Bordrodaki miktar üzerinden kıdem tazminatı hesaplandığında işten ayrılırken ödenecek kıdem tazminatı eksik ödenecek . Geçici iş göremezlik ödeneği de işsiz kalınca alınacak işsizlik ödeneği de düşük olacak. Kredi almaktan kefil olmaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşanıyor. Öncelikle işverenden bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunulmalı. Bu talep muhtemelen kabul görmeyecektir. Bu durumda çalıştığınız iş yerini  ALO 170'e ihbar edebilirsiniz ki, işveren için ciddi para cezaları bulunmaktadır. Bunu da yapamazsanız, gerçek ücretinizle ilgili her türlü belgeyi saklayın. İleride açacağınız davalarda işinize yarayacaktır. Gerçek ücretin gizleniyor olması çalışan açısından da bazı haklar doğuruyor. Tazminatı gerektiren haklı fesih sebeplerinden birisi de işverenin gerçek ücreti resmileştirmemesidir. Haklı nedenle iş sözleşmenizi feshederek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz..

Devletten üç kuruş vergi kaçırmak için işçinin gerçek maaşını gizleyen işverenlere şunu da ifade etmek gerekiyor. İşveren maliyetlerinin istihdamın üzerinde vergi yükü, SGK prim yükü çok fazla gibi gerekçelere sığınmamaları. Zaten yapılan onca teşvikle bu yük de azaltılıyor. İnsanların haklarını çalmanın haklı bir gerekçesi olamaz. İşin ahlaki  boyutu sizi ilgilendirmiyorsa, cezasını da unutmamak gerekiyor.