Glasgow Üniversitesi'nin son araştırması, insanların yüz hatlarını değerlendirerek sosyal sınıf algısı oluşturduklarını gözler önüne seriyor. Gülen ağızların, keskin hatların ve kalkık kaşların "zengin" olarak nitelendirildiği bu çalışma, yüz hatlarının sadece dış görünüş değil, aynı zamanda sosyal algılar üzerindeki etkilerini de ele alıyor. Önyargıların ve stereotiplerin, bireylerin sosyal hayatta nasıl avantajlı ya da dezavantajlı konumlara getirilebileceğini ortaya koyan araştırma, dikkat çekici sonuçlarıyla ön plana çıkıyor.

Zengin Fakir Yuz Hatlari
Yüz hatları zenginlik ve fakirlik izlenimi bırakıyor!

YÜZ ŞEKLİ VE MADDİ DURUM İLİŞKİSİ

Glasgow Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, yüz hatları insanların sosyal sınıfını belirlemede etkili olabilir.

Zengin Fakir2

ZENGİN YÜZLER: GÜVENİLİR VE BAŞARILI GÖRÜNÜM

Araştırma, gülen ağızlar, keskin hatlar ve kalkık kaşların "zengin" olarak algılandığını ortaya koydu.

Jeff Bezos
Araştırmada adı geçmeyen Jess Bezos, sıcak bir tene ve kalkık yüz hatlarına sahip.

FAKİR YÜZLER: DÜŞÜK KAŞLAR VE SOĞUK HAVA

Öte yandan, düşük kaşlar, kısa çeneler ve soğuk cilt tonları "fakir" olarak algılanan özellikler arasında yer aldı.

Zengin Fakir

STEREOTİPLER VE ÖNYARGILAR

Araştırmacılar, dış görünüşün uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, stereotiplerin sosyal hayatta dezavantajlara neden olabileceğini vurguluyor.

ÇOCUKSU YÜZLER VE İLGİLİ ÖNYARGILAR

Kötü görünümlü yüzlerin "çocuksu" kabul edildiği ve bu özelliklerin zayıf kondisyon veya düşük zeka ile ilişkilendirildiği belirlendi.

ZENGİN YÜZLERİN BASKIN VE DÜRÜST GÖRÜNÜMÜ

"Zengin" yüzlerin ise uzun, belirgin ve çıkık burunlu olmalarının yanı sıra daha baskın, yetenekli ve dürüst bir izlenim bıraktığı ifade edildi.

Mar Zuckerberg
Bir araştırmaya göre milyarder Mark Zuckerberg, insanların zenginlikle ilişkilendirdiği dar bir yüze sahip.

SOSYAL ALGILAR VE STEREOTİPLERLE MÜCADELEDE GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Araştırmacılar, bulguların sadece algı teorilerini değil, aynı zamanda gelecekteki müdahaleleri de şekillendirebileceğini vurgulayarak, ön yargılı algılara müdahale edilmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Editör: Ferhat Erdemir