Optik illüzyon, günlük yaşamda, psikolojide, sanatta ve beyin anatomisinde kullanılan görsel bir bilmecedir. Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. 

Bu görev, eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğinizi test edecektir.

Yukarıdaki görüntünün aksine, resimde saklı olan köpeği bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın. 

İŞTE İLLÜZYONUNU CEVABI

Optik illüzyon, psikolojiyi anlamaya ve çeşitli insan görüşünü, dikkatini, hafızasını ve karar verme özelliklerini incelemeye yardımcı olur. 

Test Sonuc

Psikologlar ve sinir bilimciler, optik yanılsamaları kullanarak insanın görme yeteneği, dikkati, hafızası ve karar verme süreciyle ilgili geniş bir yelpazedeki özellikleri inceliyorlar. 


 

Kaynak: Haber Merkezi