Guatr teşhis ve tedavisi

Çoğu basit guatr, birçok ülkede sofra tuzuna ilave edilen yeterli miktarda iyot alımı ile önlenebilir. Guatrın aktif tedavisi semptomlara neden olan durumlar için ayrılmıştır. Guatr büyük değil ve tiroidin işleyişi normal ise, tedavi genellikle önerilmemektedir.

Google Haberlere Abone ol
Guatr teşhis ve tedavisi
11.07.2019 23:00

Çoğu basit guatr, birçok ülkede sofra tuzuna ilave edilen yeterli miktarda iyot alımı ile önlenebilir. Guatrın aktif tedavisi semptomlara neden olan durumlar için ayrılmıştır. Guatr büyük değil ve tiroidin işleyişi normal ise, tedavi genellikle önerilmemektedir.

Teşhis

Guatrın teşhisi, boynun fizik muayenesi ile mümkündür, şişlik için palpe edilir. Doktor, guatr için hissederken hastadan yutmasını isteyebilir.

Ultrason

Ultrason taramaları tiroid bezini görselleştirmek için kullanılabilir.

Bir guatr teşhisi konduğunda, doktor, örneğin hiper veya hipotiroidizm nedeniyle, tiroid fonksiyonuyla ilgili altta yatan problemleri ortaya çıkarmak isteyebilir.

Tiroid fonksiyon testleri, TSH ve T4 seviyelerini ölçen kan testleridir. Dikkatlice kontrol edilen bir geri bildirim mekanizması, TSH'nin tiroidi daha fazla tiroksin üretmesi için uyardığı, T4'ün de tiroksin üretmeyi bırakmasını söylediği anlamına gelir.

Aşırı aktif bir tiroid ile, TSH seviyeleri düşüktür veya yoktur ve T4 seviyeleri yüksektir. Azaltıcı tiroid hastalarında tersi geçerlidir. TSH seviyeleri yüksek ve T4 seviyeleri düşük.

Başka bir hormon, triiyodotironin, Graves hastalığı şüphesi gibi aşırı aktif bir bez vakalarında ölçülür.

Bazı guatr vakalarında, aşağıdakiler gibi uzman testleri düzenlenebilir:

Radyoaktif iyot taraması: Bu, radyoaktif iyot enjeksiyonunun ardından bezin ayrıntılı bir resmini sunar.

Ultrason taraması: Bu bez ve guatrın boyutunu değerlendirir.

İnce iğne aspirasyonu: Örneğin kanserden şüpheleniliyorsa, bez içindeki hücrelerin bir örneğini çıkarmak için bir biyopsi yapılabilir.

Hipotiroidi

Azaltıcı tiroid veya hipotiroidizmin neden olduğu durumlarda tedavi tiroid hormonunun yerine geçer.

Sentetik tiroksinin (T4) dozu, ölçümler normal tiroid fonksiyonunun eski haline geldiğini gösterene kadar yavaş yavaş arttırılır.

T4'ün sentetik preparatları tercih edilir, ancak tiroid uyarıcı hormonun (TSH) ve her ikisinin kombinasyonlarının hazırlanması, hayvan tiroit ekstraktının kurutulması gibi denenebilir.

Hipertiroidi

Aşırı aktif tiroid veya hipertiroidizmin neden olduğu guatrlarda tedavi, aşırı hormon üretimine karşı koymayı amaçlar. Anti-tiroid ilaçları, aşırı hormon seviyelerini kademeli olarak azaltır.

Radyoaktif iyot, tiroid fonksiyonunu azaltmak ve hormon üretimini durdurmak için de hipertiroidizm için bir tedavi seçeneğidir.

Guatr ameliyatı

Şişliğin boyutunu azaltmak için yapılan ameliyat, guatrın solunması veya yutulması gibi zorlu semptomlara neden olduğu durumlar için ayrılmıştır.

Tiroid bezinin bir bölümünü çıkarmak için genel anestezi altında tiroidektomi yapılır.

Türleri

Birkaç ana guatr tipi vardır:

Yaygın pürüzsüz guatr: Bu, tüm tiroid şişerken meydana gelir.

Nodüler guatr: Tiroidde şişkinlik gelişir. Bunlar çok yaygındır. Çok fazla topak oluşursa, bu multinodüler guatr olarak bilinir.

Retrosternal guatr: Bu guatr tipi göğüs kemiğinin arkasında büyüyebilir. Bu, nefes borusunu, boyun damarlarını veya yemek borusunu daraltabilir ve bazen ameliyat gerektirir.

Guatr türü, nasıl tedavi edildiğini ve gösterilebilecek semptomları belirleyecektir.

 

Yorumlar