ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 
 

İLAN SIRA
NO
BİRİM/BÖLÜM/ ABD/PROGRAM KADO ADEDİ DERECE UNVAN ALES YDS
veya Eşdeğeri
ÖZEL ŞARTLAR
1 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölümü
1 6 Öğr. Gör. 70 - İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Muhasebe Uygulamaları Programı eğitim sertifikasına
sahip olmak.
2 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı
1 6 Öğr. Gör. 70 - İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
3 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı
1 6 Öğr.Gör. 70 - Tıp Fakültesi veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla acil alanında en az
iki yıl tecrübeye sahip olmak.
4 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 1 6 Öğr.Gör. 70 - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olup, biyoteknoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve laboratuvar yönetimi eğitimi belgesine
sahip olmak.
5 Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner
Sağlık Programı
1 6 Öğr.Gör. 70 - Veteriner Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
6 Rektörlük (Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı) 1 6 Öğr.Gör. 70 50 Üniversitelerin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi veya Güzel Sanatlar lisans mezunu olup Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi veya Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün Müzik Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yaylı çalgılar üzerine çalışmalara sahip
olmak.
7 Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü) 1 6 Öğr.Gör. 70 50 Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir bölümünden lisans mezunu olmak, bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olup, teknoloji transfer ofislerinde belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl iş tecrübesine sahip
olmak.
8 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Tarih Bölümü Lisans mezunu olup, Tarih Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
9 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 1 6 Arş.Gör. 70 50 Sosyoloji Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora yapıyor
olmak.
10 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
11 Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı 1 6 Arş.Gör. 70 85 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup, İngiliz Dil Bilim Anabilim Dalı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
12 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi
Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı 1 6 Arş.Gör. 70 50 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
14 İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı 1 6 Arş.Gör. 70 50 Sinema ve Televizyon alanında veya Radyo Televizyon Sinema alanından lisans mezunu olup, Radyo Televizyon ve Sinema alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
15 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanlarından birinden tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Uluslararası İlişkiler veya Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim
Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
18 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve
Spor Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 70 50 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi : 19/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 02/01/2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 04/01/2023
Sınav Giriş Tarihi : 06/01/2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 09/01/2023
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel -
daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6- ALES Belgesi,
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte
veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11- Başvuracak adayların Başvuru formunda bulunan İlan Sıra Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İlan olunur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.