Günümüzdeki Bağımsız Türk Devletlerinin Listesi

Günümüzdeki bağımsız Türk Devletleri arasında;

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yer almaktadır. 

Bunlarla beraber başka devletlerin sınırları içerisinde yaşayan pek çok Türk halkı özerk bölgelere sahiptir. Yine başka ülkelerin içinde azınlık statüsünde yaşayanlar ile topluluk olarak adlandırılanlar da önemli bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.

Tataristan Cumhuriyeti 
Altay Cumhuriyeti
Başkurdistan Cumhuriyeti
Çuvaş Cumhuriyeti.
Dağıstan Cumhuriyeti
Gagauz Cumhuriyeti
Hakas Cumhuriyeti
Özerk bölgeleri gibi pek çok bölge vardır.

Makedonya Türk azınlığı, Batı Trakya Türk azınlığı, Bulgaristan Türk azınlığı da azınlık olarak var olunan ülkelerden bazılarıdır. 
Ayrıca Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde de sayısı azımsanamayacak ölçüde Türk toplulukları yaşamaktadır.  

26F5A6Ea 9Bba 4E8A Bc43 059Cc7Eaf300

 Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Geçmişten Günümüze Tüm Türk Devletlerinin Listesi

Tarih sahnesinden  birçok Türk devleti gelip geçmiştir. Bunlar kısa ya da uzun ömürlü olarak yaşamlarını sürdürmüştür. İşte Geçmişten günümüze Türk Devletlerinin bazıları;
Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)
Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)
Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)
Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)
Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)
Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)
Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)
Uygur Devleti (M.S. 745-1368)Uygur Devleti (M.S. 745-1368)
Karahanlılar (M.S. 940-1040)Karahanlılar (M.S. 940-1040)
Gazneliler (M.S. 962-1183)Gazneliler (M.S. 962-1183)
Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157
Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)
Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)
Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)
Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)
Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)

Editör: Sema Ünal