Hangi derslerin ismi değişti? Derslerin yeni ismi ne? Bakan Selçuk açıkladı

Orta öğretimdeki öğrencilerin sorumlu olduğu bazı derslerin isimlerinin değiştirildiğini açıklayan Bakan Selçuk, bu değişimin hem öğrencilerin merakını uyandırma hem de ileriki dönemlere temel oluşturmak olduğunu açıkladı. Peki, hangi derslerin ismi değişti? Derslerin yeni ismi ne? Ayrıntılar TURKGUN.com’da…

Hangi derslerin ismi değişti? Derslerin yeni ismi ne? Bakan Selçuk açıkladı
12.05.2020 13:15

2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek olan kimi derslerde yapılan isim değişikliğinin detayları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, şu anda iki dersin isminde değişikliğe gidildi. İşte, isimleri değişen dersler ve yeni isimleri…

BAKAN SELÇUK DERSLERİN İSMİNİN NEDEN DEĞİŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis’te CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2020-2021 eğitim öğretim yılında orta öğretim kurumlarında bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesinin nedenlerine ilişkin verdiği soru önergesinin ardından önergede yöneltilen soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, öğrencilerin doğa bilimlerine karşı duydukları ilgiyi canlandırmak ve biyoloji, kimya ve fizik gibi ileriki dönemlerde alacakları derslere temel oluşturmak amacıyla derslerin isminin değiştirildiğini ifade etti.

HANGİ DERSLERİN İSMİ DEĞİŞTİ? DERSLERİN YENİ İSMİ NE?

Orta öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin göreceği 'Doğa Bilimleri Deneyimi' dersinin adı ikinci dönemde 'Doğa Enerji ve Enerji Dönüşümü' olarak değiştirildi.

'Sosyal Bilimler Deneyi' dersinin adı ise 'Sosyal Bilim Çalışmaları' olacak.

 BAKAN SELÇUK AYRINTILARI ANLATTI

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyon Belgesine uygun olarak

Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacağını

Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçileceğini,

Derslerin yükseköğretimle uyumlu hâle getirileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, derslerin hedefi doğrultusunda ileriki sınıflarda doğa bilimlerine yönelebilecek 9'uncu sınıf öğrencilerinin ilgilerini uyandırmak,

İleriki dönmelerde alacakları kimya, biyoloji ve fizik derslerine temel oluşturmak üzere düzenlemeye gidildiğini belirtti ve amacın derslerin adını değiştirmek olmadığını söyledi.

Konu bilgilerinden ziyade temel kavramları anlamalarını sağlamak

Bakan Selçuk’un açıklamasına göre, tasarlanan yeni ortaöğretim planına göre, öğrenciler üst sınıf seviyelerinde kimya, biyoloji ve fizik derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edecekler.

9'uncu sınıf seviyesinde yapılması planlanan düzenleme ile 'Sosyal Bilimler Deneyimi' ve 'Sosyal Bilim Çalışmaları' derslerinin dünya genelinde kabul gören bütüncül program yaklaşımına uygun olarak tasarlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, burada amaçlananın tarih ve coğrafya derslerinin adını değiştirmek olmadığını bunlarla birlikte sosyal bilimlere konu olan hukuk, antropoloji ve ekonomi gibi alanların da temel kavram ve düşüncelerini kullandırarak öğrencilerin küresel bağlamda seçilecek konular çerçevesinde çeşitli vakaları inceleyip değerlendirebilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.  Yeni ortaöğretim tasarımı ile öğrenciler üst sınıf düzeylerinde coğrafya ve tarih derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edecekler.

Yorumlar