Hattat Şeyh Hamdullah Efendi'nin vefatının 500.yıl dönümü

Amasya’da Hattatların Şeyhi ve Okçuların Efendisi olarak anılan Şeyh Hamdullah Efendi anısına bir ay boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Google Haberlere Abone ol
Hattat Şeyh Hamdullah Efendi'nin vefatının 500.yıl dönümü
07.09.2020 11:23

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu “ Müdürlüğümüz tarafından bir ay boyunca düzenlenecek anma etkinliklerinde Şeyh Hamdullah Efendi'yi anmanın yanı sıra yeni nesillere tanıtmak amaçlanıyor.

Anma etkinlikleri çerçevesinde bir ay boyunca Şeyh Hamdullah Hüsn-i Hat ve Yazı Tarihi Müzesi 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak. Ayrıca müzenin bahçesinde söyleşi ve sohbet programları düzenlenecek.

Bu etkinliklerle kadim el sanatlarımızdan olan Hat Sanatını yeni nesillere tanıtılması planlanıyor. Müzemizin bahçesinde verilecek olan uygulamalı Hat Sanatı Eğitimleri ise gençlerimizde geçmiş kültürümüze karşı merak uyandıracak, farklı bir işleve sahip olacaktır. Bunun yanı sıra 500. yılın anısına ney taksimi ve kanun ile tasavvuf musikisi icra edilecektir.”dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı; "Amasya'mızın manevi kültürüne katkı sağlayan birçok büyük şahsiyete sahibiz. Bu değerli manevi dinamiklerin ortak özelliği yaşadıkları yerlerde hoşgörüyü, muhabbeti, sevgiyi, birliği ve beraberliği hâkim kılmalarıdır. Ben şehrimizin insanlarının mutlu, hoşgörülü ve huzurlu olmalarını bu manevi şahsiyetlerin etkisine bağlıyorum. Amasya bilimin, kültürün ve sanatın şehridir derken bu maneviyata binaen söylüyoruz. Bu marifet erbabı halkın gönlünde taht kurmuş olan büyüklerimizi hürmetle anarken onlardaki güzel hususiyetlerin bizlere ve hemşerilerimize de sirayet etmesini diliyoruz." dedi.

Şeyh Hamdullah Efendi Amasya'mızda yetişen tarihe damga vurmuş manevi şahsiyetlerdendir. Birçok padişahın muhabbetini ve dostluğunu kazanarak meşhur eserler ortaya koymuştur. Fatih Sultan Mehmet'in hususi kütüphanesi için bazı eserler istinsah etmiştir. Hat sanatında zirvede olduğu gibi iyi bir okçu, yüzücü ve iyi bir terzidir.

Şeyh Hamdullah Kimdir ?

İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah Amasya’da doğmuş, Buhara'dan Amasya’ya göç etmiş Şeyh Mustafa'nın oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler Hicri 833 - 840 veya Miladi 1426 - 1429 olabileceğini kaydetmektedirler. Hamdullah Çelebi, dini ilimleri ve edebi bilgileri devrinin meşhur alimi Şehzade II.Beyazıd ve Ahmed’in hocası Hatip Kasım Efendi’den tahsil etmiş, ileri seviyede Arapça öğrenmiştir. Şeyh Hamdullah yazdığı yazı ve kendine has üslûbu ile ‘Kıbletül Küttab’ diye anılmıştır. Yazı onun elinde o derece gelişip güzelleşmiştir ki zamanındaki ve daha sonraki hattatlar ona benzemeye çalışmışlarsa da sanatına yaklaşabilen çok az olmuştur. II. Bayezid, şehzadeliği ve Amasya valiliği sırasında Şeyh Hamdullah ile yakından ilgilenmiş, hatta Hamdullah’ın yazı hokkasını kendi elinde tutarak üstada hizmette bulunmuştur. Davetlerde de en yakınında oturtmuş, diğer misafirlerden ayrı tutmuştur. II. Bayezid Hamdullah'ı İstanbul'a davet ediyor 1481'de Fatih Sultan Mehmed Han’ın vefatı üzerine tahta davet edilen Şehzade Bayezid, Amasya’dan ayrılırken hocası Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet etmiştir. Bayezid Han’ın saltanat tahtına çıkmasından bir süre sonra Hamdullah İstanbul’a gitmiş, Amasya’da iken arkadaşlık yaptığı Hattat Abdullah ve Hattat Cemaleddin Amasi’nin evine misafir olmuştur. Hocasının İstanbul’a geldiğini işiten Sultan Bayezid Şeyh’e olan muhabbetinden, ona yakın olmak ve sohbetinde bulunmak için sarayın harem dairesi civarında oda tahsis etmiştir.

Daha sonra Şeyh Hamdullah, saraya kâtip ve saray hüddamlığına muallim tâyin edilmiştir. Hamdullah'ın okçuluğu Hattatların piri Şeyh Hamdullah, “Şeyh” unvânını ok atıcılığından almıştır. Ok ve yay yapmakta meşhurdur.

Şeyh Hamdullah iyi bir ok atıcısı olduğunu, 1100 adımlık atışıyla göstermiştir. Pehlivanlar arasında ok atış rekoru kırarak menzil sahibi üstat olmuştur. Bu başarıları sebebiyle Padişah II.Bayezid tarafından Mahmud ve Hamza Dede’den sonra Ok Meydanı Atıcılar Tekkesi Şeyhliği’ne tayin edilmiştir.

Şeyh Hamdullah aynı zamanda iyi bir terzidir. Diktiği kaftanların dikiş yerlerini bulmakta zorlukta çekilirmiş. II. Bayezid’in şehzadeliği sırasında Şeyh Hamdullah kendi elleri ile diktiği ve hediye olarak verdiği kaftanda dikiş yerleri gizlenmiştir.

Yorumlar