Hem Türk Hem de Müslüman Devletler Hangileri?

Türklerle Müslüman Araplar ve Farslar arasında yıllarca devam eden siyasi ve askeri mücadeleler bir süre sonra yerine barışa bırakmıştır. Bu da İslâmiyet’in Türkler arasında savaşın hakim olduğu dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde hızlı bir şekilde yayılmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle İslam, kurulan devletlerde önemli bir rol üstlenmiştir. 

Hem Türk hem de Müslüman devletlerini şu şekilde sıralayabilir:

İlk kurulan Müslüman Türk devletleri Tolunlular, İhşitler, Karahanlılar, Gazneliler, Eyyübîler, Türk Memlükleri ve Büyük Selçuklulardır. Bunların ardından Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Osmanlılar ve Memlükler olarak olarak tarih sahnesinde yer almıştır.

Türk ve Müslüman Kimliğini Taşıyan Ülkeler

Türk ve Müslüman kimliğini taşıyan ülkeler arasında çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu ülkeler, hem Türk kültürünü hem de İslam'ı benimseyen topluluklara ev sahipliği yapmaktadır. Bu kimlikler, bu ülkelerin tarihleri, gelenekleri ve toplumsal yapıları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İşte o ülkeler:

Türkiye: Türkiye, hem Türk kimliğini hem de Müslüman kimliğini taşıyan bir ülkedir. Ülkenin nüfusunun çoğunluğu Müslümandır ve Türk kültürü büyük ölçüde hâkimdir.

Azerbaycan: Azerbaycan, Türk kökenli bir halka sahip olan ve çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Türk kültürü ve İslam etkileri burada önemli bir rol oynar.

Kazakistan: Kazakistan, büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Türk kökenli Kazaklar da önemli bir nüfusa sahiptir.

Türkmenistan: Türkmenistan, Müslüman bir ülkedir. Türkmen halkı da Türk kökenli bir gruptur.

Özbekistan: Özbekistan, Müslüman bir ülkedir. Özbekler de Türk kökenli bir halktır ve Türk kültürüne sahiptirler.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,  Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan Türk Devletidir.  İnanç olarak islam dini hakimdir. 

C8795952 B0A2 4571 A14F 4Cf24Df1B4E1Özbekistan Registan meydanı

Türk ve Müslüman Ülkelerin Tarih ve Kültürleri

Zengin bir kültür birikimine sahip olan Türk ve Müslüman ülkelerin kendine özgü benzersiz bir tarih ve kültür birikimi bulunmaktadır. 

Tarihi olarak ele alacak olursak, Türk ve Müslüman ülkelerin tarihleri, genellikle Türk boylarının göçleriyle başlar. Bu göçlerin ardından Türk halkları birçok medeniyet ve büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Müslümanlığı kabul eden Türk Halkşarının etkisi ile coğrafya  İslam medeniyetinin önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Türk ve Müslüman ülkelerin çoğunda Türkçe veya Türk lehçeleri yaygın olarak konuşulur. Ancak, bazıları Arapça veya Farsça gibi dilleri de kullanır. Dilin yanı sıra, geleneksel Türk ve İslam kültürleri de bu toplumların temelini oluşturan unsurlar arasında gösterilir. 

Edebiyat ve sanat alanında da çeşitli eserler üreten Türk ve Müslüman ülkeler, Klasik Türk edebiyatı, divan edebiyatı, halk edebiyatı ve modern edebiyat gibi farklı dönemlerde farklı yapılar ortaya koymuştur. Ayrıca çeşitli sanatsal akımlarda ortaya çıkmıştır.

Öte yandan El sanatları, minyatür resim, halı dokuma, seramik işçiliği gibi geleneksel sanat dalları bu kültürlerin önemli yapı taşlarından birisidir.

Editör: Sema Ünal