MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 19 Aralık 2022 tarihinde sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaşarak, Alevi-Sünni kardeşliğinin perçinlenmesi için bir adım daha atmıştı.

* Alevi de bizim, Sünni de bizimdir. Hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır. Türk ve Müslüman olmak güzelliklerin en güzelidir. Hem nimet, hem bereket, hem de varoluşumuzun ziynetidir.

* Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ediyorum. Mezkûr federasyon yönetimiyle Mersin Mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım.

* Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yoktur. Mevzi farklılıkların muhteşem ve tarihi kaynaşmamıza herhangi bir engel çıkaramayacağına yürekten inanıyorum.

* Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz. Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun.

Türkiye’de Türk-Kürt kardeşliğinden sonra, üzerinde en çok fitnenin döndüğü Alevi-Sünni kardeşliği olmaktadır. Gün geliyor Alevi kimlikli bir provokatör, gün geliyor Sünni kimlikli bir provokatör bir söylemle, bir eylemle bu kardeşliğin bozulması için fitne tohumları ekiyor. Tüm bunların farkında olan ve öteden beri Alevi-Sünni kardeşliğini koruyacak maneviyatta davranan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığı arazi, bu kardeşliğin yıkılmayacağını, toplumun her kesimine göstermesi açısından çok önemli bir adım olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği 5 bin 788,91 metrekarelik arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi için ilk kazma vuruldu. Bunu da MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım şu cümlelerle duyurdu: “Birdir yaremiz, birliktir çaremiz diyoruz. Türkmen Beyimizin Anadolu’yu Türk vatanı yapan Erenlere hürmetine istinaden, #Nevşehir #Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsaya, Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi için Bismillah diyerek kazmayı vurduk. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır. Horasan’dan Anadolu’ya Büyük Türk-İslam Medeniyeti’ ne omuz veren, katkı sunan tüm büyüklerimize, Babalarımıza, Dedelerimize hayırlı olsun.”

İlk kazma aslında fitne ekenlere, kardeşliği bozmaya çalışanlara, Aleviliği de, Sünniliği de etki ajanlığı için maske yapanlara karşı darbe, kardeşliği korumaya çalışanlara, İslam’ın özünde buluşanlara, Türk milletinin yüceliğinde buluşanlara yönelik güvence olmuştur.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Alevi, kardeşlerimizle gönül bağını hiç koparmamıştır. Her dönem o gönül bağını korumuş ve güçlendirmiştir. Horasan Erenleri Federasyonu'na Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi yapmaları için bağışladığı arazi, maddi değerinden çok inanç ikliminde manevi hazine değerinde olmuştur.

Sol’un propaganda araçlarında MHP ve Ülkücü Hareketi sürekli Alevi düşmanı gibi gösterenler her daim kendi yalanlarında boğulmuştu ama bu sefer öyle bir ders daha aldılar ki, artık bunun imasını bile yapamayacaklardır.

Aleviliğin özü, İslam’ın manevi sahasıdır. Bu özünü koruyan hangi Alevi’ye, hangi Ülkücü, hangi MHP’li düşman olabilir?

Yesevi dervişleri arasında bulunan Sarı Saltuk (Rumeli), Demirci Baba (Deliorman), Pir Dede (Merzifon), Akyazılı (Varna), Geyikli Baba (Bursa), Hacı Bektaş-ı Veli (Nevşehir) ve İlyas Baba (Amasya) yolundan hangi MHP’li, hangi Ülkücü gitmez?

“Horasan Erenleri” arasında bulunan Baba Hasan Surhabi, Baba Ahmed, Baba Abidin, Baba Afif, Baba Mazıd, Baba Farac, Baba Çoban Maraği, Baba Talip Türk, Baba Merendi hangi MHP’liye, hangi Ülkücü’ye manevi haz vermez?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği araziye inşa edilecek Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi’nden beklediği Horasanlı atalarının ruhunu şad edecek hizmetlerdir. Türk-İslam değerlerini yaşatacak, o değerleri yeni nesillere aktaracak Horasan ruhunun filizlenmesinin Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi’nin eliyle gerçekleşecek olması, başta MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere tüm Ülkücüleri, MHP’lileri mutlu edecektir.

İlk kazması vurulan Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi’nin kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, manevi hizmetlere vesile olmasını diliyorum.

Bu topraklarda Devlet Bahçeli’de olan gönül güzelliği, fazileti, erdemi ve Türk vizyonu toplumu kapsarsa Türk milleti arasına sokulmak istenen her düşmanlık yenilmeye mahkûmdur.

Yazımı da geçtiğimiz gün ölüm yıldönümü olan dava şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu rahmet ve minnetle anarak, onun Alevî, Sünnî, Kızılbaş şiirinden bir bölümünü paylaşarak bitirmek istiyorum.

Ta ezelden hür milletiz,

 Soyu-sopu gür milletiz,

 Kandan, candan bir milletiz,

Bir temel, bir duvar, bir taş

Alevî, Sünnî, Kızılbaş...

Aynı mayadan yoğrulan,

Türk, Türkmen diye çağnlan,

Aynı kıbleye doğrulan

 Secdeye konulan bir baş

Alevî, Sünnî, Kızılbaş...

Dedemiz bir, torunlarız,

Dün, bugün ve yarınlarız,

Yüceleriz, derinleriz

 Yunus Emre, Hacı Bektaş,

Alevî, Sünnî, Kızılbaş...

Oğuz'un yirmidört boyu,

Yüce Türk'ün şanlı soyu,

Dede, baba, amca, dayı

 Bibi, teyze, bacı, kardaş

Alevî, Sünnî, Kızılbaş...

YILDIRAY ÇİÇEK