İnsanlığın huzuru, bilim ve teknoloji-3

12.02.2020 10:00

Bir önceki yazımızda insanlığın huzurunun önündeki engellerden birkaçı olan gelir eşitsizliği, eğitim eşitsizliği, gelişmede eşitsizlik başlıklarından bahsetmiştik. Gelir gider dengesi, ülkelerin refahı yolunda ana gösterge. Bugün Türkiye’de herkesin dilinde bile cari açık var. Gider kısmına baktığımızda Türkiye açısından enerji giderleri en yüksek kısımlardan biri. Enerji havzalarının dibinde olan Türkiye enerjiyi satın almak zorunda kalıyor.

Bu noktada Amerika’dan bir örnek verelim. Amerika bugün itibariyle dünyanın en büyük ham petrol üreticisi. Bugün kaya gazı üretimi ile petrolün fiyatına yön verebilir duruma geldi. Kaya gazının çıkarılması ise su yoğun yeni bir teknolojik yöntemi içeriyor. Bu teknolojik gelişmeler ile Amerika, esasında kendine yeter hale dahi geliyor. Bu ise, giderin azalması, gelirin artması ve refah demek. Refah ise (çoğunlukla) huzur demektir. Yenilenebilir enerji de bir diğer önemli başlık. Buna da Almanya’dan örnek verelim. Almanya yenilenebilir enerji hedefi 2025 itibariyle %60. Bu yüzdeye ulaşmanın Almanya gibi Rus doğalgazına bağımlı bir ülkede nasıl esneklik yaratacağının farkına varmalıyız. Üstelik Almanya gibi yılın çok az vaktinde güneş enerjisi alabilen bir ülkenin bu derece yenilenebilir enerji imkânı oluşturulmuş olması da günümüzün teknolojik gelişmelerinin bir eseridir. Türkiye Patent Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir makaleye göre ülkelerdeki fotovoltaik enerji patentlerinin sayısı ile o ülkelerdeki fotovoltaik tesis başvuru sayılarında da doğrudan bir eşleşme görülmektedir. [1]

Yenilenebilir enerjinin maliyeti bugün itibariyle hidrokarbon yöntemlerinin altına düşmüş durumda. Bunun temel nedeni ise teknolojideki gelişmelerle yenilenebilir enerji tesis kurulum maliyetlerinin düşmesi olduğu kadar bu sistemlerin verimliliğinin de çok yükselmiş olmasıdır. Üstelik bugün petrolün fiyatının, tarihi zirvelerinin yarısı ederinde olduğunu da düşündüğümüzde, dünyada gerçekleşebilecek bir istikrarsızlık/ savaş durumunda yükselecek petrol fiyatları ile yenilenebilir enerji daha da ucuz olacaktır. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide 2023 hedefinin %30 olduğunu belirtelim. Bunun dışındaki diğer yerli enerji kaynakları (kömür vb) ile Türkiye de hızlıca kendine yeten ülke olma yolunda ilerlemektedir.

Bu yenilenebilir enerji yöntemlerinin daha verimli ve ulaşılır olması halinde sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş ve bununla beraber rüzgârın dünyadaki tüm enerji talebi sorunlarını ve enerji talebi ve kontrolü nedeniyle dünyaya verilen huzursuzluğu çözeceğini görmek mümkündür. [1] Temiz Enerji Ar-Ge Çalışmalarının Patent Perspektifinden Değerlendirilmesi, TPE, 2014