İnşirah suresi, Hz. Peygamberimiz Muhammed’e (sav)Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu dönemde Hz. Muhammed ve ümmetindeki Müslümanlar Allah’a inanmayan putperestlerin baskısı yüzünden oldukça sıkıntılı bir dönem geçirmekteydi. Bu sure ile Hz. Peygamber’e (sav) ve Müslümanlara umutlarını sürdürmeleri öğütlenmekte ve teselli verilmektedir. Aynı zamanda onlarda Allah’a olan inançlarını korumalarını ve ibadet etmeye devam etmeleri, böylece omuzlarındaki sıkıntıların kalkacağı müjdelenmektedir.

İnşirah suresi anlamı itibari ile okunduğu zaman insana huzur veren, her şeyin yoluna gireceğine dair umudu artıran, teselli edilmiş hissi oluşturan bir duadır. Bu nedenle, sıkıntılı, üzgün, huzursuz ya da stresli hissedildiğinde okunabilir. İnsanı rahatlatan, sıkıntılardan uzaklaştıran, asla yalnız olunmadığını, her zaman her yerde Allah tarafından gözetildiğini hissettiren bir duadır. 

Resim-2

İnşirah Suresi'nin Arapçası ve Türkçe Meali

İnşirah suresi okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah huzur veren bir duadır. İnsanın üstündeki stresi, sıkıntıyı üzüntüyü alır. Güç verir, umut aşılar. İnşirah suresi Türkçe meali okumak zor zamanlarda asla yalnız hissetmemek gerektiğini çünkü her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten Yüce Rabbin insanoğlunu gözettiğini ifade eder ve iman edip inancını kuvvetli tutanların da sıkıntı sonrasında gelecek güzel günlerin varlığı müjdelenir. 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi Ne Zaman Okunur?

İnşirah suresi, sıkıntılı zamanlarda, ruhsal olarak desteğe ihtiyaç duyulduğunda, kalp rahatlığı, ya da ferahlık istenildiğinde okunabilir. Borç içindeyken ya da maddi olarak sıkıntı çekerken de bu sure insana umut vermektedir. Bunalımda okunduğunda kişinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Ağrı çekenlerin, hastalıkla uğraşanların ya da manevi kayıp yaşayanların sık sık okuması önerilir. 
İnşirah suresi, Yüce Allah ile kul arasındaki bağı artırmak adına da okunabilecek bir duadır. Olumsuz düşünceler zihne hücum ettiğinde insanlara rahatlık verir. Özellikle yalnız hissedilen anlarda okunduğunda kişiye kalp ferahlığı verir, Allah’ın her zaman yanında olduğu duygusunu pekiştirir, kulu yaradanına yaklaştırır. 

İnşirah Suresi Tefsiri Nedir?

İnşirah suresi tefsiri surenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.
Surenin ilk ayetinde Hz. Muhammed’e (sav) ‘Senin için bağrını açmadık mı?’ diye sorulmuş ve ona eziyet veren yükün sırtından indirildiği bildirilmiştir. Burada Hz. Peygamber’in (sav), peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde kendisini sıkıntıya sokan ve üzen durumların kaldırılması ifade edilmiştir. 
İnşirah suresi sonraki ayetlerde şanının yüceltildiği belirtilmiş ve ‘Zorlukla beraber bir kolaylık var.’ ifadesi iki kez söylenmiştir. Elbet ki bu bir tesadüf değildir. Ayette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağının söylenmesi hem zor zamanların yaşanabileceğine hem de peşinden kolaylığın geleceğine kesin olarak inanmanın gerekliliğine işaret etmektedir. Rahman ve Rahîm olan Allah, her zaman insanları gözetmektedir. Bu sebeple insanlar sıkıntılar ya da haksızlıklar karşısında yılmamalı, daima ve tümden Allah’a inanmalı ve güvenmelidir. İyimser bir tutumu sürdürmeli ve her şeyin yoluna gireceğine dair umutlarını korumalıdır. 
İnşirah suresi son iki ayetinde ise ‘O halde boş kaldığında yine kalk yorul’ diyerek boş zamanların dua ve ibadet ile geçirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Allah, ibadet edenleri duyar, görür. Hz. Peygamber’den (sav) ve ümmetinden Allah’a bağlılıklarını sürdürmeleri ve ibadetlerini yapmaları istenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi