İşçi çıkarmaya sınır ve KÇÖ ‘den yararlanamayanlara kolaylık

13.04.2020 10:00

Tüm dünyada olduğu gibi, koronavirüs (Kovid-19) ülkemizde de istihdamı etkiledi. Bu ve buna benzer durumlarda iş ve istihdam kabiliyetlerinin devam ettirilmesi büyük önem taşıyor. TBMM gündeminde olan torba yasa taslağı ile koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların sınırlandırılması ve işverenlere çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaları durumunda ücret desteği verilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Buna göre, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, Kovid-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 4857 sayılı İş Kanunu 25 /1-2 ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Teklifte istisna tutulan İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi, “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda” işçinin işten çıkarılabilmesini düzenliyor. Tedavi edilemez hastalık nedeniyle işçi çıkarılabilecek. Ancak işçi istifa edebilecektir.

İşverene işçi çıkarma yerine, işçiyi ücretsiz izne ayırması hakkı veriliyor. Söz konusu fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi onayı aranmaksızın ücretsiz izne ayırabilir. Fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ücretsiz izne ayrılan işçiler ile, 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince fondan her gün için 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecek.