İslam bilginlerince yapılan icatlar işte bu müzede sergileniyor!

Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknoloji konusunda ortaya koydukları icatların örnekleri İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde yer alıyor.

İslam bilginlerince yapılan icatlar işte bu müzede sergileniyor! - Sayfa 1

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kurduğu, Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknoloji konusunda ortaya koydukları icatların örneklerinin yer aldığı İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ilgi görüyor.


1 43
İslam bilginlerince yapılan icatlar işte bu müzede sergileniyor! - Sayfa 2

Müze, bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir yere sahip.


2 43
İslam bilginlerince yapılan icatlar işte bu müzede sergileniyor! - Sayfa 3

İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İslam dünyasının bilimler tarihindeki sürecini de eserleri ve belgeleriyle ortaya koyuyor.


3 43
İslam bilginlerince yapılan icatlar işte bu müzede sergileniyor! - Sayfa 4

Ayrıca müze, bilim tarihi açısından doğu-batı ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek kuşaklar için önem arz ediyor.


4 43