Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durum ve yaklaşımlarını anlamak üzere sanayinin geneline yönelik gerçekleştirilen çalışmaya 717 sanayi firması katıldı. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, İSO'nun üye sanayi firmalarını sürdürülebilirlik alanında desteklemek üzere gerçekleştireceği gelecek dönem çalışmalarına yön verecek.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde Türkiye'de ilk kez sanayinin geneli için "İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Skorları" hesaplanarak "farkındalık", "yaklaşım" ve "uygulama" başlıklarında 3 performans skoru oluşturuldu.

Her bir skor grubunda farklı sorular ele alınarak oluşturulan sonuçlara göre, Türkiye genelinde sanayi firmalarının en yüksek skora ulaştığı alan 48,97 ile "farkındalık" olurken "yaklaşım" alanındaki skorları 34,27 olan sanayi firmalarının "uygulama" skoru 18,19 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre Türkiye'deki her 4 sanayi firmasının 3'ü sürdürülebilirlik konusunun firma vizyonunun çok önemli bir parçası olduğunu belirtse de yaklaşık her 10 firmadan 3'ü sürdürülebilirliği günlük iş rutinlerine düzenli bir şekilde entegre ediyor ve bu konuda ölçümlenebilir hedefler koyup aksiyonlar alıyor. Bu durum dikkate alındığında Türkiye'deki sanayi firmalarının çoğunun sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi noktasında henüz başlangıç aşamasında olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 58'i Paris İklim Anlaşması konusunda bilgi sahibi olduğunu, yüzde 50'si Türkiye'nin 2053 "net sıfır emisyon" hedefine ilişkin hiç ya da pek bilgisi olmadığını ifade etti. En az kişinin bilgi sahibi olduğunu belirttiği konu ise yüzde 42 ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 32'si de Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda hiç bilgisi olmadığını beyan etti.

10 firmadan 9'u karbon ayak izini hesaplamıyor

Araştırma kapsamındaki her 10 firmadan 9'u karbon ayak izini hesaplamazken, gelecek 12 ay dikkate alındığında çevresel sürdürülebilirliğe yönelik öncelikler arasında "düşük karbonlu enerji tüketimi" gibi karbon ayak izinin azaltılmasında doğrudan etkili olacak adımlar görece daha az sayıda firma tarafından yüksek öncelikli olarak tanımlandı. Araştırma kapsamındaki firmalar en çok "teşvik/ finansman desteği"ne ihtiyaç duyduklarını belirtse de Türkiye genelinde sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı için sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerini kullanan firmaların oranı 10'da 2 ile sınırlı kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Oda olarak yıllardır sanayinin ve sanayicinin gelecek vizyon ve perspektifinin oluşmasına, öngörü yapabilmelerine katkı sağlamak adına pek çok araştırma çalışması yürüttüklerini ve raporlar hazırladıklarını belirtti.

İlk araştırmanın sanayi kuruluşlarının, sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etme noktasında henüz başlangıç aşamasında olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bahçıvan, "Bununla birlikte sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan dönüşüm, üretim, tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor, uluslararası ticarette ise önemli bir kriter halini alıyor. Bu doğrultuda sanayi firmalarımızın sürdürülebilirlikle ilgili bilgi ve destek alma talebinin ve dolayısıyla bu konuya gösterilen ilginin her geçen gün arttığını memnuniyetle görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu kapsamdaki yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansmana erişimin kritik bir unsur olduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konusunda aksiyonlarını hızlandırması açısından yasal düzenlemeler ise etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Çok taraflı bakış açısı ve işbirliklerinin her zamankinden daha önemli olduğu bu dönüşüm sürecinde İSO olarak çevresel ve sosyal unsurların üretimin merkezinde yer aldığı 'sürdürülebilir üretim' yaklaşımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemiz sanayisini desteklemeye devam edeceğiz."

Ipsos CCO&Türkiye ESG Lideri Yasemin Özen Gürelli de araştırma sonuçlarına göre sürdürülebilirliğin iş stratejilerine tam entegrasyonu, üst yönetim için sürdürülebilirlik eğitimi, sürdürülebilirlik birimi ve yöneticisi oluşturulması, paydaş katılımının artırılması, sürdürülebilirlik raporlamasının geliştirilmesi ve sürdürülebilir finansman kullanımının teşvik edilmesinin önerildiğini ifade etti.

Kaynak: AA