Örnek No:55*

T.C.İSTANBULGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1295 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1295 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :İstanbul İl, Fatih İlçe, Ereğli Mah, 1555 Ada, 36 Parsel, 40/2352 Arsa Payı/Payda, 299,09 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Fotog. Studyosu Mobilya Teşhir Gal. Ve Dük. Olan Kagir Apt, 1.Kat 12 Nolu Bağ Bölüm Nit. Büro Olan Taş Tamamı. Adresi : Şehremini Mah, Turgut Özal Millet Cad No: 157 İşhanında Girişin Üstü Büro Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 2.470.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 10:20

14/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02033632