ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

 


FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıyor Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıyor


BÖLÜMÜ/PROGRAMI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI


NİTELİK

ALES- YDS EŞDEĞERİ PUANI


Mühendislik Fakültesi


Yazılım Mühendisliği


Arş. Gör.


1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.


ALES:70 YDS:50
Mühendislik Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Arş. Gör.
1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7.
Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.
ALES:70 YDS:85


İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 31.03.2023 Son Başvuru Tarihi                                   : 14.04.2023 Ön Değerlendirme Tarihi : 19.04.2023 Sınav Giriş Tarihi    : 24.04.2023 Sonuç Açıklama Tarihi : 26.04.2023 İSTENEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

 2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)

 5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

 6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

 7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)

 8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

 9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.

 10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma- metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

 1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”

 2. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

#ilangovtr Basın No YOK846996