ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ilan şu şekilde

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası
www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Bilim
Dalı/Program
Uzmanlık Alanı/Aranılan
Şartlar
Kadro Sayısı Kadro Unvanı
Rektörlük Rektörlük Türk Dili Derslerinde Görevlendirmek Üzere Türkçe Eğitimi Alanında Doktora Yapıyor Olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına Sahip Olmak. Bu Alanda En Az İki Yıl Ders Anlatma Tecrübesine Sahip
Olmak.
1 Öğr. Gör.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Alanında Doktora Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Programı (İngilizce) Mimarlık Lisans Mezunu olup Bina Bilgisi Alanında Yüksek Lisans
Yapıyor Olmak
1 Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Programı
Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak
2 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Programı (İngilizce)
Alanında Doktora Yapıyor Olmak 1 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Programı Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak
2 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Programı Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak
1 Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Programı Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapıyor Olmak
1 Araş. Gör.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı İktisat Tarihi Alanında Doktora Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme Bölümü İşletme Programı (İngilizce) Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
1 Araş. Gör.


SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 01.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 15.03.2023
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17.03.2023
Giriş Sınav Tarihi : 21.03.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 22.03.2023
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)
• Mezuniyet belgeleri e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır,
Resmi Kurum onaylı belge)
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.