Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın (UN DESA) verilerine göre, dünyadaki arazilerin yüzde 31'ini kaplayan ormanlar, her yıl yaklaşık 2 milyar ton karbondioksit tutarak küresel ısınmayla mücadelede doğal müttefik işlevi görüyor.

Dünya genelinde yüzde 95'i bitki temelli olmak üzere 76 milyon ton gıda ürünü ormanlardan temin edilirken ormanlardan elde edilen doğal ilaçlar, gelişmiş ülkelerde kullanılan ilaçların yüzde 25'ini, gelişmekte olan ülkelerdekilerin ise yüzde 80'ini oluşturuyor.

En fazla ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada bulunan Türkiye'nin orman varlığı 23 milyon 245 bin hektarla ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29,8'ini kaplıyor. Yıl sonunda bu oranın yüzde 30'u bulması bekleniyor.

Sanayileşme ve kentleşme gibi insan faaliyetleri orman ekosistemlerinin geri döndürülemez şekilde kaybedilmesine yol açarken, bu faaliyetlerin en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen İstanbul, 531 bin 300 hektarlık yüzölçümünün 240 bin 688 hektarında ormanlık alanlara ev sahipliği yapıyor. Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen ormanlık alan miktarının azaldığı kentte, mevcut ormanların korunması büyük önem taşıyor.

Zeydanlı, hayatın her noktasını etkileyen iklim değişikliğine karşı tüm dünyada tercih edilen "doğayı kullanma" yaklaşımının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi.

Zeydanlı, "İklim değişikliğinin etkilerinden doğa da oldukça olumsuz bir şekilde etkileniyor. Denizde yaşadığımız müsilaj, kuraklık, ormanlarımızda yaşadığımız yangınlar, böceklerden çok bahsedilmez ama en az yangınlar kadar orman ekosistemlerine böcek salgınları da zarar veriyor. Doğal ekosistemlerin uyum kapasitesini artırmamız lazım ama öte yandan bizim bu ekosistemlerin sağladığı faydaları iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede etkin şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

"SOSYAL REFAHA VE EKONOMİK ETKİNLİKLERE KATKI SAĞLAYACAK"

OGM'nin ev sahipliğinde 23-25 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı"nda orman ekosistemlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl kullanılabileceği konusunun alanında uzman kişiler tarafından ele alındığını aktaran Zeydanlı, iklim değişikliğinin orman yönetimine entegre edilmesinin önemini vurguladı.

DKM, OGM ve IUCN'nin, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünü kapsayan bir proje hazırlığında olduğunu belirten Zeydanlı, şu bilgileri verdi:

"Proje, İstanbul'da bulunan ormanların ekosistem hizmetlerini yani bu ekosistemlerin sağladığı faydaları artırarak ve etkin bir şekilde kullanarak iklim değişikliği ile mücadele üzerine kurulu. Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Merkezi ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği olarak İstanbul ormanlarını bu şekilde planlayacağız. Bu planlar uygulandıkça İstanbul ormanlarının hem korunmasına hem de oradaki insanlarının hem sosyal refahına hem de ekonomik etkinliklerine fayda sağlayacağını düşünüyorum."

"ELDE EDİLEN SONUÇLAR HARİTALANARAK SAYISAL VERİLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Henüz hazırlık aşamasındaki projenin ilk etabında vatandaşlarla ve farklı sektörlerle ortaklaşa hareket edileceğini ve orman ekosistemlerinin faydaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklarını bildiren Zeydanlı, daha önce kırsal bölgelerde gerçekleştirilen çalışmanın ilk kez böylesine geniş bir havzada yapılacağını ifade etti.

Elde edilen sonuçların haritalanarak sayısal verilere dönüştürüleceğini, sonrasında ise mekansal bilgi planlama sürecinde kullanılacağını anlatan Zeydanlı, şöyle devam etti:

"Burada yapacağımız en önemli şey sadece ormanı değil kaybolan faydayı da yöneticilere, karar vericilere ve halka göstererek ormanların korunmasıyla ilgili önemli bir destek sağlamak. Bunları ürettikten sonra, amenajman planı dediğimiz planlarda, o bölgede ormanların 10 yıl boyunca nasıl kullanılacağı, ne yapılıp ne yapılmayacağıyla ilgili bütün kararlar oldukça detaylı şekilde yazılıyor. Bence buradaki en kritik nokta, bilgileri doğru şekilde alıp o planlara entegre edebilmek. Oraya entegre edildikten sonra zaten artık bu, o bölgedeki ormanların yönetimiyle ilgili anayasa gibi oluyor, onu değiştiremiyorsunuz, 10 yıl boyunca adım adım uygulanması gerekiyor."

Zeydanlı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan fakat ilk kez bu kadar kalabalık nüfusun bulunduğu bir kentte hayata geçirilecek projenin ilerleyen dönemde diğer büyükşehirler için de örnek teşkil edebileceği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Editör: Bilge Güler