ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

ilan şu şekilde;

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacaktır. 

YÜKSEKOKUL PROGRAM ARANILAN ŞARTLAR KADRO
SAYISI
KADRO
UNVANI
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Anestezi Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 2 Öğr. Gör.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği veya Moda Tasarımı lisans bölümlerinin birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
1 Öğr. Gör.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Tezli yüksek lisans mezunu olmak, lisans eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla Optisyenlik alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip
olmak.
1 Öğr. Gör.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Radyoloji Hemşireliği alanında en az iki (2) yıl
deneyim sahibi olmak.
1 Öğr. Gör.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Mikrobiyoloji alanında
tamamlamış olmak.
1 Öğr. Gör.


Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
- Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)
- Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
- YÖK formatlı güncel Özgeçmiş
- Ayrıntılı Özgeçmiş
- Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
- Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
- *Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)
- ALES Sonuç Belgesi
- Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet)
- SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet)
- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
• İki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen yapılacaktır.
*Muafiyet:

MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653)
Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.issb.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimi, Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine
gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden