ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi:
Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2
Maslak/ İSTANBUL

 

PROGRAMI KADRO SAYISI KADRO UNVANI AÇIKLAMALAR
Bankacılık ve Sigortacılık 1 Dr. Öğr. Üyesi İktisat lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Denetim alanında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 8 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, Alanında akademik yayınları bulunmak.
Ağız ve Diş Sağlığı 1 Dr. Öğr. Üyesi Diş Hekimliği Mezunu olmak. Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl ders
verme tecrübesine sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.