İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazın

S. No

İl

İlçe

Mahalle

Cinsi

Ada  

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hisse Miktarı

Satılık  Hisse Miktarı m2

Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat
(TL)

1

İstanbul

Bayrampaşa  

Sağmacılar

Arsa

-

18421

118,85

1/4

29,71

2.000.000,00

60.000,00-TL

2

İstanbul

Fatih

Fatma Sultan

Ahşap ev

2929

3

41,00

1/6

6,91

    575.000,00

17.250,00-TL


1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedel üzerinden 23.11.2023 günü saat 14:00 da Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No: 2 Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (7. katta) satışı yapılacaktır.
2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için nüfus cüzdanı sureti, adres beyanı ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte ihale başlangıç saatine  kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Yatırım Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.
3-) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; veya geçici bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan (TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06) numaralı İdare hesabına en geç 22.11.2023 tarihinde saat:16,00 kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
4-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı, ilan bedeli ile tapudaki ferağ muamaleri alıcıya aittir.
8-) Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır.
9-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütceye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller+KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı peşin alınacaktır.
11-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.)
12-) Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01924233