İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ KİMLİK NO

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ

TAKİP NO

VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI

4160001953

KADİR GÜLDEN

İHSANİYE MAH. ŞEMSETTİN. CAD. Kapı No:92 Daire No:5 Tel: BULANCAK GİRESUN

202009202009

9085

2020111914Oj90000109

12.282,00

7460910590

TARKAN SARI

AKSARAY MAH. KATİP MUSLAHATTİN SK. Kapı No:30 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL

202001202001

9085

2020112014OjC0023438

12.282,00

9690348074

GÖKHAN YILMAZ

MERKEZ MAH. ALTINOĞLU SK. BELEDİYE KONUTLARI H BLK. Kapı No:2 /5 Daire No:4 Tel: AVCILAR İSTANBUL

202006202006

9085

2020111914OjE0078600

12.282,00

8260710106

CENGİZ TAŞÇI

BIÇAKÇI MAH. HİLAL SK. Kapı No:4 Daire No:YOK Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA

202001202001

9085

2020112014OjD0021026

11.075,00

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01916414