ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır.

ilan şu şekilde;

iİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden

  

Yayım Tarihi : 28.02.2023 
Son Başvuru Tarihi : 14.03.2023

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARŞ.GÖR. ADAYLARI İÇİN SINAV TAKVİMİ
Ön Değerlendirme Tarihi : 
17.03.2023
Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 21.03.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.03.2023
Sonuçların açıklanacağı Adres: https://www.yeniyuzyil.edu.tr

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder.
Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/ MYO BÖLÜM / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI NİTELİK
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi 3 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde veya mühendislik yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES puan türünden (Sayısal/Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Rekreasyon Bölümü lisans mezunu olmak. ALES puan türünden (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) en az 70 puan, YÖKDİL veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak
Spor Bilimleri
Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Profesör 1 Spor Bilimleri alanından doçentlik almış olmak, bu alanda akademik çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 3 Rekreasyon Yönetimi, Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Spor Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
Profesör 1 Spor Bilimleri alanından doçentlik almış olmak, Bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 3 Antrenörlük Eğitimi, Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Spor Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi 1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. ALES puan türünden (Sayısal/Eşit Ağırlık) en az 70 puan, YÖKDİL veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.