İşte toplumları yıkmak için tasarlanan plan! Eski KGB ajanından şok itiraflar: Ahlaki olarak böyle çökertiyorlar…
Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un, üst akıl tarafından toplumları yıkmak için tasarlanan planı anlattığı videosu yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bezmenov'un itiraf niteliğindeki konuşması, psikolojik savaşlarla ülkelerin nasıl çökertildiğini bir bir anlatıyor.

1983 yılında Los Angeles'ta yaptığı bir konuşmada Bezmenov, toplumları silahla değil ancak psikolojik bir savaş yürüterek ele geçirmenin kodlarından bahsediyor.

GENÇLERİ HEDEF ALIYORLAR

Üst aklın, hedef aldığı toplumları ve ülkeleri uzun süre boyunca kontrol altına alarak ahlaken çökerttiğinden bahseden Bezmenov, bu psikolojik savaşın nasıl formüle edildiğini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Bezmenov, Hedef alınan ülkelerdeki insanların zihniyetini ve davranışını değiştirmek için dört yöntem kullandığını belirtti.

Kağıt havluların içinden göçmenler çıktı Kağıt havluların içinden göçmenler çıktı

AHLAKİ YOZLAŞMAYLA…

Buna göre ilk adım, ahlaki yozlaşmanın uygulanması. Ahlaki yozlaşmanın 15 ila 20 yıl arasında sürdürüldüğünü söyleyen Bezmenov, bu sürenin bir kuşağı eğitmek için etkili bir süre olduğunu belirtiyor. 15-20 yıllık süreçte gençlerin ülkenin değerini sorgulamaya yönlendirildiğini söyleyen Bezmenov, gençlerin zihinlerinde çeşitli yöntemlerle ülke değerine dair kuşku oluşturmanın amaçlandığının altını çiziyor. Buna göre yoğun bir algı operasyonu sonucunda gerçeklerin anlamını yitirmesi hedef alınıyor.

DİNİN İÇİNİ BOŞALTIYORLAR

Bir diğer maddenin din olduğunun altını çizen eski KGB ajanı, dini değersizleştirmenin ve onu alay konusu haline getirmenin önemli bir adım olduğundan bahsediyor. Dinle alay edilmesinin normalleştirilmesi ve saf inancın yerine sahte örgüt ve kuruluşların konulması, yıkımı getiren bir diğer unsur oluyor. Planın amacının insanları dinin yüce amacından uzaklaştırmak ve farklı inançlarla yozlaştırmak olduğunu belirten Yezmenov, bu hedefte yapılan her şeyin "mübah" olduğunu vurguluyor.

KÖKLÜ KURUMLARI YOK ETMEK İSTİYORLAR

Üst aklın eğitimi de hedef aldığını belirten Bezmenov, gençleri eğitimden uzaklaştıran her şeyin uygun kabul edildiğini anlatıyor.

Geleneksel, köklü kurumların yok edilmesinin amaçlandığını belirten Bezmenov, bunların yok edilerek kolay yönlendirilebilir, yapay kurumların konulması gerektiğinden bahsediyor. Üst aklın hizmetinde olan medyanın (günümüzde sosyal medyanın) zihinleri kendi hedefi doğrultusunda yönlendirdiğini belirten Bezmenov, bu planlarla toplumun çöküşünün hızlandırıldığını aktarıyor.

Kaynak: Sabah

Editör: Bilge Güler