İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alacak.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor.İlanda yer alan bilgiler şöyle;

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Adayların;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
- 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olması,
-Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,
-Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır.

Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir
Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU BELGELERİ

-Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)
-Özgeçmiş,
-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-2020 KPSS Sonuç Belgesi
-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
-Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
-Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı sureti,
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
- İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
- KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-Başvuracak adaylardan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmünü kapsamında bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmaz. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
-Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar