ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

ilan şu şekilde;

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden
657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

  

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI KADRO İLAN KODU ADET ARANAN NİTELİKLER GÖREV TANIMI
Diş Tabibi* 1 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Diş Hekimliği lisans bölümünden mezun olmak,
2- Alanında en az 5 yıl kamu kurumunda çalışmış olmak ve Sgk hizmet belgesiyle belgelendirmek.
3- İlan tarihinden önce İmpantolojide Temel Prensipler Eğitimi almış olmak.
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Veteriner Hekim 2 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Veterinerlik lisans bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına, Suni Tohumlama Kurs Belgesine, SPSS ve İstatistik Sertifikasına sahip olmak
3- Klinisyen Veteriner Hekimliği alanında 5 yıl deneyime sahip olmak ve Sgk belgesiyle belgelendirmek
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmak üzere
Hemşire 3 2 1- Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans bölümünden mezun olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Hemşire 4 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak
2- Hastanelerin kardiyoloji bölümünde en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Hemşire 5 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Genel Cerrahi Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak.
3- Hemşirelik alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk hizmet belgesiyle belgelendirmek
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Ebe 6 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik lisans bölümünden mezun olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Spor Uzmanı (cankurtaran) 7 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmak
2- En az Bronz cankurtaranlık belgesine sahip olmak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
5- Cinsiyeti kadın olmak,
1- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer spor tesisleri ve birimlerde görev yapmak üzere
Programcı 8 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans bölümlerinden mezun olmak.
2- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az
(D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 9 7 1- Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
3- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 10 5 1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
2- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 11 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.
2- İlan tarihiden önce Bilgisayar Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, Genel Muhasebe Sertifikasına sahip olmak
3- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,.
1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 12 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.
2- İlan tarihinden önce Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikasına, PL- SQL Eğitim Sertifikasına, Java Eğitim Sertifikasına, İnet Eğitim Sertifikasına sahip olmak,
3- Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk hizmet dökümü ile belgelendirmek
4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Büro Personeli 13 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak,
2- İlan tarihinden önce BRC- İngiliz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, ISO 22000- Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, FSC 22000 Gıda Güvenliği Belgelendirme Sertifikasına sahip olmak,
3- Gıda Mühendisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve Sgk belgesiyle belgelendirmek.
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi) yemekhanelerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 14 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2- İlan tarihinden önce Temel Bilgi Teknolojileri Eğitim Sertifikasına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, İç Tetkik Eğitimi Sertifikasına, Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Belgesine, Bilgisayar Programcılığı Kurs Belgesine sahip olmak,
3- Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk hizmet dökümü ile belgelendirmek.
4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Büro Personeli 15 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ekonometri bölümü lisans mezunu olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Büro Yönetimi Eğitimi Sertifikası, Özlük İşleri, Bordrolama ve Sgk İşlemleri Sertifikasına sahip olmak,
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı spor ve sosyal tesislerde muhasebe ve mali işlerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 16 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
3- İlgili alanda en az 6 ay deneyime sahip olmak ve Sgk hizmet belgesi ile belgelendirmek.
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Birimlerine bağlı yemekhanelerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 17 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans bölümünden mezun olmak,
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 18 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Genel Muhasebe Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak, 3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 19 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde ve diğer birimlerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 20 2 1- Yükseköğretim Kurumlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı spor ve sosyal tesislerde resepsiyon görevi ve birim amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak üzere
Büro Personeli 21 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Acil Kurtarma Teknikleri Sertifikasına, Afet Risklerini Azaltma Sertifikasına, Yangın Eğitimi Sertifikasına ve Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi katılım belgesine sahip olmak
3- Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak ve Sgk hizmet belgesiyle belgelendirmek.
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1-Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı, Merkezi Araştırmalar Laboratuvarı ve diğer birimlerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 22 5 1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyal Hizmet, Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak üzere
Büro Personeli 23 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme lisans bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına ve İş Sağlığı ve Güvenliği B Sınıfı Uzmanlık Belgesine sahip olmak, 3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Biriminde ve diğer birimlerde görev yapmak üzere
Büro Personeli 24 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Fen Fakültelerinin Kimya veya Biyoloji lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer spor tesisleri ve birimlerde havuz suyu operatörlüğü görevini yapmak üzere
Büro Personeli 25 1 1-Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Sağlıkta Kariyer Basamakları Sertifikasına, Hastalarda Doğru ve Etkili İletişim Teknikleri Sertifikasına, Hasta Psikolojisi ve Yönetimi Sertifikasına, Zor Hastalarla İletişim Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Büro Personeli 26 1 1-Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji bölümünden mezun olmak,
2- İlan tarihinden önce Biyoloji veri analizi Sertifikasına, Mycolour Tk Cihazı kullanma eğitimine sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Merkezi Araştırmalar Laboratuvarında görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 27 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Bölümünden mezun olmak.
2- İlan tarihinden önce Makroskopi Teknikleri Sertifikalarına, Moleküler Patoloji Sertifikalarına sahip olmak.
3- Cerrahiden Patolojiye- Amputasyon ve Amputasyon Makroskopisi Eğitimini almış olmak.
4- Patoloji alanında staj yapmış olmak. 5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 28 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım ön lisans Bölümünden mezun olmak.
2- 5 yıl Anjiyo Ünitesinde çalışmış olmak ve SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 29 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Bölümünden mezun olmak.
2- İlan tarihinden önce Makroskopi Teknikleri Sertifikalarına, Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Sertifikasına, Moleküler Patoloji Etkinliği Sertifikalarına sahip olmak
3- Patoloji Laboratuvarında kullanılan Mikrotom, Boyama, Kapama, Doku Gömme, Doku Takip, İmmünohistokimya Boyama Cihazlarının kullanım belgesine sahip olmak.
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 30 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 31 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak
2- İlan tarihinden önce Diş Hekimi Asistanlığı Eğitimi Sertifikasına, Diş Hekimliği Sekreterliği Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 32 2 1- Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak,
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Sağlık Teknikeri 33 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
4- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 34 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetik Bölümü lisans mezunu olmak.
2- İlan tarihinden önce Sağlıklı Sindirim Yönteminde Mikrobiyota Destekleri (prebiyotikler ve probiyotikler) sertifikasına, İrritabl Bağırsak Hastalıklarında Yenilikler: GAPS – FODMAP Diyetleri Sertifikasına, Sağlıklı Mikrobiyom İçin Fermantasyon ve Uygulamalı Tarifler Sertifikasına, Ketojenik Diyet Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 35 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak.
2- İlan tarihinden önce Hasta ve Yaşlı Bakım Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nin Yoğun bakım ve Palyetif bölümünde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 36 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi ön lisans bölümünden mezunu olmak.
2- İlan tarihinden önce Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına, A1 seviyesinde İngilizce Kurs Bitirme Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 37 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü ön lisans mezunu olmak.
2- İlan tarihinden önce Müşteri İlişkileri Eğitimi Sertifikasına, Diksiyon -Topluluk Karşısında Konuşma Sertifikasına, Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 38 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 39 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak
2- İlan tarihiden önce İlkyardım güncelleme+OED Sertifikasına, Anotomi ve Fizyoloji Eğitimi Sertifikasına, Sterizasyon ve Dezenfeksiyon Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi) Çene Cerrahisi bölümünde görev yapmak üzere
Diğer Sağlık Personeli 40 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak,
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi) Çene Cerrahisi bölümünde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 41 7 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 42 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Uygulamalı Bilgisayar Tomografi Kursu Sertifikasına, Panoramik ve Sofolomitrik Röntgen Eğitimi Sertifikasına, İleri Mr. Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 43 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- Girişimsel Radyoloji Temel Eğitimi Sertifikasına, İleri MR Uygulamaları Kursu Sertifikasına, İnfüzyon Pompası, Defibrilatör ve Otomatik Enjektör Kullanım Sertifikasına, Kontitatif Bilgisayarlı Tomografi (QCT) Kursu Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 44 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 45 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Girişimsel Radyoloji Temel Eğitim Alanında Sertifikasına, MR Görüntülemede Güvenlik Alanında Sertifikasına, Panoramik Röntgen, Diş Tomografisi Ağıziçi Tarayıcı ve Fosfor Plak Cihazları Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 46 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihiden önce Diş Üniteleri ve Röntgen Cihazları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 47 2 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi Kursu Sertifikasına, İş Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Kursu Katılım Sertifikasına, Uygulamalı MRG Kursu Sertifikasına, Panoramik ve Seforometrik Röntgen Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak üzere
Röntgen Teknisyeni 48 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
4- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmak üzere
Tekniker 49 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- Yüksek gerilim altında çalışma (EKAT) izin belgesine sahip olmak
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS’den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak.
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Birimlerinde görev yapmak üzere
Tekniker 50 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olmak.
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Tekniker 51 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Tekniker 52 3 1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
5-
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Teknisyen 53 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mobilya ve iç mekân tasarımı bölümünden mezun olmak
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Teknisyen 54 2 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) elektrik- elektronik teknolojisi bölümünden mezun olmak
2- İlan tarihinden önce Panoramik röntgen diş tomografisi ağıziçi tarayıcı ve fosfor plak cihazları ile ilgili eğitime katılmış olmak
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Teknisyen 55 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) metal teknolojisi bölümünden mezun olmak
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemizin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde ve diğer birimlerinde görev yapmak üzere
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 56 5 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
7- Cinsiyeti erkek olmak,
1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. 2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı olarak görev yapmak üzere
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 57 27 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
7- Cinsiyeti erkek olmak,
1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. 2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı olarak görev yapmak üzere
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 58 4 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı alışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
7- Cinsiyeti kadın olmak,
1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. 2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı olarak görev yapmak üzere
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 59 5 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
3- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. 2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı olarak görev yapmak üzere
Destek Personeli (Şoför) 60 1 1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezunu olmak,
2- C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- C ve D sınıfı sürücü belgelerinde en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.
4- Greyder Operatörlüğü belgesine sahip olmak ve belgeyi ehliyete kayıt ettirmiş olmak,
5- SRC-1 ve SRC-3 belgelerine sahip olmak.
6- Psikoteknik belgesine sahip olmak.
7- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
8- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
9- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
10- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
11- Greyder operatörlüğü ve diğer görevleri devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını sağlık raporuyla belgelendirmek,
1- Üniversitemiz birimlerindeki hizmet araçlarını, iş makinalarını kullanmak ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere
Destek Personeli (Şoför) 61 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak,
2- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- D sınıfı sürücü belgelerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek
4- SRC-2 belgelerine sahip olmak.
5- Psikoteknik belgesine sahip olmak. 6- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
7- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
8- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
9- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
10- Şoförlük görevlerini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını sağlık raporuyla
belgelendirmek,
1- Üniversitemiz birimlerindeki hizmet araçlarını kullanmak ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli) 62 2 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
5- Cinsiyeti kadın olmak.
1- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı spor ve sosyal tesislerde kat, oda temizliği ve birim amirlerince verilecek diğer iş ve temizlik işleri görevini yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli) 63 3 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
5- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı spor ve sosyal tesislerde kat, oda temizliği ve birim amirlerince verilecek diğer iş ve temizlik işleri görevini yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli) 64 3 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
5- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, çiftlik ve ahırlarda hayvanların bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerini yürütmek ve ihtiyaç halinde kurum amirlerinin vereceği diğer
görevleri yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli, bahçıvan) 65 13 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
5- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri yapmak, eşya, evrak, makine, demirbaş malzeme, makine teçhizat ve bunun gibi yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini taşınması, bahçe ve peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa, budama, çim biçme, bitki atıklarının toplanması, taşınması hizmetlerinde ve birim amirleri tarafından verilen
diğer işleri yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli) 66 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
5- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemizin Merkezi ve İlçelerdeki Yerleşkelerinde bulunan altyapı, fosseptik, rögar, kanal temizliği ve genel temizlik işlerinde görev yapmak üzere
Destek Personeli (temizlik personeli- bulaşıkçı) 67 3 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.
2- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
1- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi) mutfaklarında bulaşık yıkama hizmetleri ve birim amirleri tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak üzere
Destek Personeli (matbaacı) 68 2 1- Yükseköğretim Kurumlarının Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri, Basın ve Yayıncılık ön lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans bölümü mezunu olup Matbaacılık sertifikasına sahip olmak
2- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
3- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Matbaasında çalışmak ve birim amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak üzere
Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) 69 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojileri bölümünden mezun olmak,
2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak,
4- Belgelendirme kaydıyla en az 1 (Bir) deneyim ve tecrübeye sahip olmak,
5- Yüksek gerilim altında çalışma (EKAT) izin belgesine sahip olmak
6- MEB onaylı usta öğretici belgesine sahip olmak.
7- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
8- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının doldurmamış olmak,
9- Cinsiyeti erkek olmak,
1- Üniversitemizde Güvenlik kamera sistemleri ve ses düzeni ile ilgili bakım onarım ve montaj çalışmalarını yapmak
2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak
3- Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak üzere
Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) 70 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri bölümü mezunu olmak,
2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak,
4- MEB onaylı usta öğretici belgesine sahip olmak.
5- Temel Ağ Teknolojileri, CSS Temelleri, HTML5 ile WEB geliştirme, İşletim sistemlerine giriş ile bilgi teknolojileri konularında eğitim almış ve katılım sertifikasına sahip olmak.
6- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
7- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının doldurmamış olmak,
8- Cinsiyeti erkek olmak,
1- Üniversitemiz Güvenlik kamera sistemleri ve ses düzeni ile ilgili bakım onarım ve montaj çalışmalarını yapmak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde görev yapmak üzere
Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) 71 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak,
2- Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak,
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
6- Cinsiyeti erkek olmak,
1- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak üzere
Destek Personeli (bakım- onarım) 72 2 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- Boya ve Badana, alçı ve alçıpan, fayans sıva alçıpan işlerinde 1 (Bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk hizmet belgesiyle belgelendirmek
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
6- Cinsiyeti erkek olmak.
1- Üniversitemiz Birimlerinde birim amirleri tarafından verilen işleri yapmak üzere
Destek Personeli (bakım- onarım) 73 1 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- Kimya Proses Operatör Yardımcısı Sertifikasına sahip olmak
3- Havuz Suyu Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmak.
4- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
5- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
6- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer spor tesisleri ve birimlerde dozajlama işlemini yapmak üzere
Destek Personeli (aşçı) 74 3 1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- MEB onaylı Aşçılık sertifikasına sahip olmak.
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
4- 2022 KPSS‘den en az 55 (ellibeş) ve üzeri puan almak,
5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
1- Üniversitemiz Birimlerine bağlı Yemekhanelerde görev yapmak üzere
TOPLAM 161

 

Diş Tabibi unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Diş Tabibi pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır.

Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A
- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise ve dengi okul mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Diş Tabibi pozisyonu hariç)
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

ÖZEL ŞARTLAR
a)
 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Diş Tabibi pozisyonu hariç)
b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
e) İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- 1 adet fotoğraf
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Diş Tabibi pozisyonu hariç)
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adaylar,
 başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır.
Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup (Diş Tabibi pozisyonu hariç), KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral:
 (0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.