ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan şu şekilde;

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU


İlanımız 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

1-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
3-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
4-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
5- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvurusunun uygun olmadığı sonradan anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
6-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
7- Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.
-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.
-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.
-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.
NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce
Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan yedi takım dosyayı (1 Fiziksel+ 6 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
-ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
-Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:
-2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İLAN NO BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/P ROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA
1001 Develi        İslami İlimler Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam
Tarihi
Profesör 1 1 İslam    Tarihi    ve    Sanatları    Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak.
1002 Develi  İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Doçent 1 1 Felsefe     ve     Din     Bilimleri     Alanında Doçentlik      Unvanını      Almış      Olmak. Türkiye’deki       Dini       Hareketler       ve Faaliyetleri Konusunda Çalışmış Olmak.
1003 Mühendislik,   Mimarlık   ve Tasarım Fakültesi Telekomünikasyon Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik    Mühendisliği    Bilim Alanında     Doçentlik     Unvanını     Almış Olmak.  Optik  ve  Nanofotonik  Alanında Deneysel Çalışmaları Olmak.
1004 Mühendislik,   Mimarlık   ve Tasarım Fakültesi Telekomünikasyon Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik    Mühendisliği    Bilim Alanında     Doçentlik     Unvanını     Almış Olmak. Optimizasyon Teknikleri ile Anten Dizisi Tasarımları Konularında Çalışmaları Olmak.
1005 Develi    Sosyal    ve    Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Sağlık   Yönetimi   veya   Muhasebe   Bilim Alanında     Doçentlik     Unvanını     Almış Olmak. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1006 Develi    Sosyal    ve    Beşeri Bilimler Fakültesi Osmanlı
Müesseseleri        ve
Medeniyeti Tarihi
Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Osmanlı Kurumlar Tarihi Üzerine Doktora Yapmış  Olmak.  Osmanlı  İlmiye  Teşkilatı Hakkında Çalışmaları Bulunmak.
1007 Develi    Sosyal    ve    Beşeri Bilimler Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında Doktora Yapmış      Olmak.      Mesnevi      Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
1008 Develi       Hüseyin       Şahin Meslek Yüksekokulu Lojistik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Uluslararası    Ticaret    ve    Lojistik    veya Endüstri  Mühendisliği  Alanında  Doktora Yapmış      Olmak.      Lojistik      Alanında Çalışmaları Olmak.
1009 Sosyal     Bilimler     Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İşletme    veya    Çalışma    Ekonomisi    ve Endüstri    İlişkileri    Ana    Bilim    Dalında Doktora   Yapmış   Olmak.   İstihdam   ve Kariyer Konularında Çalışmaları Olmak.
1010 Sosyal     Bilimler     Meslek
Yüksekokulu
İşletme Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Finans Alanında Doktora Yapmış Olmak. İşletme    Sermayesi    Yönetimi    Üzerine Çalışmış Olmak.
1011 Mühendislik,   Mimarlık   ve Tasarım Fakültesi Yazılım
Mühendisliği Bölümü (Yazılım
Mühendisliği ABD)
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış  Olmak. Görüntü  İşleme ve    Güvenliği    Konusunda    Çalışmaları Olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.