Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
(Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
- Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana Mahallesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
- Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmaması, aranan şartları taşımadığı tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
- 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup, ilan edilen pozisyon için belirtilen özel nitelikler ile genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
3-2020 KPSS (B) grubu sınavlarından Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunları için 2020 KPSS P94 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
7- Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
8- Fotoğraf (1) adet
9- Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
10- Koruma ve Güvenlik Personeli için boy/kilo gösterir belge. (Resmi Sağlık kuruluşundan alınacaktır.)
11- Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
12- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır). 

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Haber Merkezi