KBB uzmanları hangi operasyonları yapar?

Aşağıdaki prosedür listesi, çalışmalarının geniş kapsamına genel bir bakış sunmaktadır.

KBB uzmanları hangi operasyonları yapar?
26.06.2019 23:02

Aşağıdaki prosedür listesi, çalışmalarının geniş kapsamına genel bir bakış sunmaktadır.

1) Blefaroplasti

Bu, görme engelli olabilecek fazla deri, kas veya yağın giderilmesiyle sarkık göz kapaklarının onarımıdır. Bu prosedür genellikle kozmetik nedenlerle ortaya çıkar ve nadiren hastanede kalmayı gerektirir.

2) Endoskopik sinüs cerrahisi

Bir kulak burun boğaz uzmanı bunu genellikle kronik sinüzit veya polip büyümesi gibi bulaşıcı ve enflamatuar sinüs hastalıklarını tedavi etmek için yapar. Kulak burun boğaz uzmanları, buruna endoskop adı verilen ve sinüslere bakmalarını sağlayan bir alet yerleştirir.

Daha sonra, sinüsleri tıkayan malzemeyi çıkarmak için, lazerler de dahil olmak üzere cerrahi aletler yerleştirip kullanabilirler. İşlem lokal veya genel anestezi altında gerçekleşebilir.

3) Çıkarma ve biyopsi

Bir cerrah şüpheli lezyonları ve tümörleri tanımlamak için bir biyopsi gerçekleştirir. Bunlar vücutta herhangi bir yerde gelişebilir ve etkili bir tedavi sürecini tanımlamak için tanımlama esastır.

Poliklinik ortamında lokal anestezi altında küçük lezyonların ve yüzeyel cilt kanserlerinin çıkarılmasını sıklıkla yapabilirler.

4) Yüz estetik ameliyatı

Bu tip cerrahi rekonstrüktif veya kozmetik olabilir. Kulak burun boğaz uzmanları yarık damak gibi doğuştan anomalileri veya kaza, önceki ameliyat veya cilt kanseri sonucu ortaya çıkan koşulları onarabilirler. Ayrıca kırışıklıkların düzeltilmesi de dahil olmak üzere yüz yapılarının görünümünü iyileştirebilir.

5) Myringotomi ve basınç dengeleme (PE) tüpü yerleştirme

Kulak burun boğaz uzmanları bir dizi kulak ameliyatı yapabilirler.

Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları veya kulaktaki sıvı nedeniyle işitme kaybı yaşayan kişiler için, cerrah orta kulak içine hava girmesi için kulak zarı içinden tüpler yerleştirebilir.

Bir myringotomi, kulak burun boğaz uzmanının, aşırı sıvı birikmesinden kaynaklanan basıncı hafifletmek için kulak zarı içine küçük bir kesi yaptığı bir prosedürdür. Ayrıca irinin orta kulaktan boşaltılmasına yardımcı olabilirler.

6) Boyun diseksiyonu

Bu, genel anestezi altında gerçekleştirilen, kanserli lenf düğümlerini boyundan çıkarmak için yapılan önemli bir ameliyat şeklidir. Ameliyatın kapsamı kanserin yayılmasına bağlıdır.

Radikal boyun diseksiyonu, tüm dokunun çene kemiğinden boynun yan tarafındaki köprücük kemiğine, bu bölgeden kaslar, sinirler, tükürük bezleri ve büyük kan damarları ile alınmasını gerektirir.

7) Septoplasti

Bu, sapmış bir septumu düzeltmek veya poliplerin çıkarılması için daha fazla hava girişinin burnuna izin vermek için yapılan cerrahidir. İşlem lokal veya genel anestezi altında yapılabilir ve burun kanalının astarını alt kıkırdaktan ayıran kısmını içerir. Daha sonra bükülmüş kıkırdakları gerektiği gibi düzeltirler.

8) Horlama veya obstrüktif uyku apnesine yönelik cerrahi (OUA)

Kulak burun boğaz uzmanları, horlama ve OUA için çeşitli cerrahi çözümlere sahiptir. Doku yığınını azaltmak için radyofrekans termal ablasyon gibi hava yolunu açmak için fazla yumuşak damak dokusunu çıkarabilirler.

Ayrıca, damağı enjeksiyonlarla daha sert hale getirebilir veya titreşimi ve çökme riskini azaltmak için sertleştirici çubuklar yerleştirerek yapabilirler.

9) Tiroid Cerrahisi

Tiroid gırtlağın hemen altında yer alır. Kulak burun boğaz uzmanları, tiroid kanseri, şüpheli topaklar, soluk borusu veya yemek borusu tıkanması veya hipertiroidizm durumunda tiroid bezinin tamamını veya bir kısmını çıkarabilirler.

10) Tonsillektomi veya adenoidektomi

Tonsillektomi, bademciklerin cerrahi olarak çıkarılması ve adenoidektomi, adenoidlerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Genellikle tekrarlayan enfeksiyonları veya solunum problemlerini tedavi etmek için gereklidir.

İşlem tipik olarak genel anestezi altında gerçekleşir, ancak hastanın genellikle hastanede kalması gerekmez.

11) Trakeostomi

Bu, boyundan ön boruya bir açıklık oluşturma prosedürüdür. Kulak burun boğaz uzmanı bir solunum yolu sağlamak veya akciğerlerden salgıları gidermek için bu açıklığa bir tüp yerleştirebilir. Boyun kanseri ve ağır laringeal hastalık dahil olmak üzere birçok sağlık problemini tedavi etmek için trakeostomi gerekebilir.

12) Timpanoplasti

Bu tip cerrahi kulak zarı içindeki herhangi bir kusuru greftle onarabilir veya orta kulak kemik hastalığını giderebilir. Timpanoplasti perforasyonları kapatmaya, işitmeyi iyileştirmeye ve orta kulaktan hastalığı yok etmeye yardımcı olur. İşlem ayakta tedavi ortamında yapılabilir.

 

 

Yorumlar