Kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemi

22.06.2020 10:00

Son bir haftadır sorulan tek bir soru var oda Kıdem Tazminatı.

Kıdem Tazminatına ne oluyor ? Kıdem Tazminatı Kalkıyor mu ? TES ne demek ? Tamamlayıcı Emeklilik sistemi çalışanlara ne getirir ,ne götürür ?

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) ne olacak ?

Tüm bu sorulan soruların cevabını bulmaya çalışalım.

Evet Ülkemizde çalışanların Kıdem Tazminatı sorunu var . Bu sorun nasıl çözülecek ? Yada nasıl çözülmeli ?

Uzun yıllardır Kıdem Tazminatı sorunun çözümü için yukarıda ki soruları hep sorduk ,ancak tarafların uzlaşamaması üzerine her seferinde rafa kaldırıldı.

Bu kez ;

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kıdem tazminatında yeni sayfa açacak sistem için işçi ve işverenleri bir araya getirdi. 2022’de yaşama geçecek sistemle, kıdem tazminatı alanların oranı % 100’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kıdem tazminatı iki model üzerinden tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülecek. Yasada her iki modele de yer verilecek. Karma sistem olarak adlandırılan birinci model herkes için zorunlu, ikinci model ise isteğe bağlı olacak.

Mevcut sistemde çalışılan her yıl için işçiye 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Birinci modelde, çalışılan her yıl için 19 günlük kıdem tazminatı mevcut sistemde olduğu gibi aynen devam edecek, 11 gün için de işverence her ay brüt ücretin yüzde 3’ü oranında tamamlayıcı emeklilik sistemine prim yatırılacak.

İkinci modelde ise işverenden TES’e brüt ücretin yüzde 4’ü oranında, işçiden de ücret düzeyine göre değişen oranlarda prim kesilecek. Buna göre, işçilerden yapılacak prim kesintisi şöyle olacak:

Asgari ücretli işçilerden brüt ücretin yüzde 0.5’i

Ücreti bir asgari ücretten fazla 2 asgari ücretten az olan işçilerden yüzde 1.5

Ücreti 2 asgari ücret ve üzeri olan işçilerden yüzde 2.5

İşçi başına asgari ücretin yüzde 1’i oranında da devlet katkısı yapılacak.

Sonuç olarak ;Kıdem tazminatı kalkımıyor ancak farklı bir boyuta taşınıyor diyebiliriz.