Kırklareli Üniversitesi, 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Kırklareli Üniversitesi, 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi ise; 9 Aralık 2021 olarak duyuruldu.

Google Haberlere Abone ol
Kırklareli Üniversitesi, 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
25.11.2021 16:18

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli Üniversitesi, 16 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2021 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer
Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli alan) kadroları için giriş sınavına katılmaya hak kazananların giriş sınavı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca sözlü olarak yapılır.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.klu.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Duyurular tebligat niteliğindedir.
Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,
4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için), 
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-Devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
7. ALES belgesi fotokopisi,
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

SINAV TAKVİMİ: 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar