ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

ilan şu şekilde;

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan No Birimi Bölümü/Anabilim Dalı /Program/ Kadro Unvanı Adedi ALES YAB.DIL Özel Şartlar
2023/15 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Yazılım
Muhendıslıgı
Arş. Gör. 1 SAY.
70
50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili bölümlerden birinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını veya doktora yapıyor olmak.

2023/16 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Bilgisayar
Mühendisliği
Arş. Gör. 1 SAY. 70 50 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili bölümlerden birinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını veya doktora yapıyor olmak.
2023/17 Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği İngilizce Programı Arş. Gör. 1 SAY. 70 85 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

(Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

2023/18 Diş Hekimliği Fak. Pedodonti Arş. Gör. 1 SAY.
70
50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
2023/19 Avrupa Meslek Yüksekokulu Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 EA.
70
 - Tezli yüksek lisansını sosyoloji alanında yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla dezavantajlı gruplar alanında en az 1yıl tecrübeli olmak.
2023/21 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Pr. Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 SAY. 70  - Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliğı, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerin birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak.


İSTENİLEN BELGELER
1-Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
-YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3-Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4-Doktora öğrencisi olduğuna dair belge.
5-Lisans/Lisansüstü  öğrenimlerini  yurt  dışında  tamamlayan  adaylar  için  Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
6-Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti
7-ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
8-Yabancı Dil Belgesi. (Fakülte kadrosuna başvuranlar için)
9-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
10-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
11-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
12-Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
13-Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
 

Duyuru Başlama Tarihi 09.01.2023
Son Başvuru Tarihi 23.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 26.01.2023
Giriş Sınav Tarihi 01.02.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 06.02.2023
Kabul edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi                                                   Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kocaelisaglik.edu.tr

NOT: Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ve kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler işleme alınmayacaktır. ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDA (www.kocaelisaglik.edu.tr) YAYINLANACAK OLUP BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR. AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.