ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür

ilan şu şekilde;

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür

 

İlan No Birimi Bölüm/Anabilim Dalı/Program Kadro Unvanı Adedi Özel Şartlar
2023/34 Eczacılık Fak. Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 1 Doktorasını Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak.
2023/35 Eczacılık Fak. Eczacılık İngilizce Pr. Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Doktorasını Farmakoloji alanından almış olmak.
(Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2023/36 Eczacılık Fak. Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Farmakoloji alanından almış olmak.
2023/37 Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği İngilizce Programı Dr. Öğr. Üyesi/Doçent/Profesör 1 Doktorasını veya uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2023/38 Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği İngilizce Programı Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını veya uzmanlığını Oral Diagnoz alanından
almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
2023/39 Sosyal ve Beşerî Bilimler Fak. Psikoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Psikoloji alanından almış olmak.
2023/40 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Profesör 1 Doçentlik unvanını Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında almış olmak, Hemşirelik Bakımı alanında ve Sağlık Eğitiminde Teknoloji ile İnovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
2023/41 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. Profesör 1 Ağır metal kirliliği, afet yönetimi ve afetlerin önlenmesi ve zemin etüdü konularında çalışmaları bulunmak.
2023/42 Avrupa Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 Doçentliğini Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanından almış olmak.


PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek
7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
10-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi
13- (*) İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
İLANIN YAYIM TARİHİ: 06.03.2023
SON BAŞVURU TARİHİ: 20.03.2023
BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.